... some need more help but some were outstanding ...

 

"I enjoyed my partipation in the Language Flower competitions. I think that the idea is great, and it is amazing to see all the kids being able to  memorize different pieces of literature in other languages, as well as come up with their writing.
 
The level of English greatly varied: some need more help but some were outstanding. Either way, all of the students need to be given credit for memorizing literature in different languages."  
Caroline
 
Krajské finálové kolá Jazykového kvetu 2017 boli nielen ringom na súperenie medzi súťažiacimi, ale aj ukážkou progresu jednotlivých súťažicacih a súborov od semifinále po krajské finále.
 
Podľa pravidiel súťaže na celoslovenské finále postupujú súťažiaci na prvých miestach.
Krajské poroty udelili celkovo 107 prvých miest vo vetve Poézia & Próza, 50 prvých miest vo vetve Dráma a 2.prvé miesta v Monodráme.
 
Poďakovanie a pochvala patria všetkým súťažiacim a ich pedagógom, či rodičom, za ich úsilie a energiu, ktoré venovali príprave na súťaž.
 
3 NAJ z krajkých kôl:
 
  • NAJaktívnejším krajom súťaže sa stal Košický kraj - Ta bars dobre sce to zrobili!   
  • NAJmladším účastníkom súťaže bol len 4-ročný Alex, ktorý ukázal, ako krásne sa dokáže aj najmladšia generácia súťažiacich "popasovať" s jazykom a o budúce šikovné jazyčnice a jazyčníkov sa netreba obávať :) ... - Len tak ďalej Alex!
  • NAJväčší pokrok od semifinále po krajské finále predviedol súbor so scénkou The Sophomores in Actions or the Big Project Affair - Skvelá práca decká a pani učiteľka!
 
 
Poďakovanie:
Ďakujeme partnerom súťaže, ktorí nám pomohli, či už s priestormi, účasťou v porote, alebo pomocou prostredníctvom svojich študentov, ktorí vypomáhali pri koordinácii.
JAZYKOVY KVET 2017 KRAJSKE FINALE