JAZYKOVÝ KVET - LANGUAGE FLOWER

 

"Jazykový kvet" je súťaž v poézii&próze a dráme v šiestich súťažných jazykoch určená pre súťažiacich od 4 do 19 rokov.

Bližšie informácie, pravidlá súťaže a prihlášky nájdete v menu pod položkou JAZYKOVÝ KVET.