Jazykový kvet - priestor pre kvety a záhradníkov

Jazykový kvet vznikol ako malé semienko myšlienky vytvoriť príležitosť pre deti a tínedžerov, ktorí majú radi jazyky, umenie slova a tvorenie. Zo semienka začal rásť kvet s jazykovými lupienkami a množtvom šikovných púčikov. Každý rok na jeseň začínajú rásť pod dohľadom tvorivých a motivujúcich záhradníkov, ktorí im ukazujú smer. Počas súťaže sa postupne z jednotlivých púčikov rozvíjajú krásne kvety - samotné i očarujúce kríky plné kvietkov.

Tak ako kvety v ríši rastlín, tak aj tieto naše jazykové kvietky, sa snažia komunikovať, ukázať , ako rastú a zdokonaľujú sa - pretože o tom je reč kvetov. Ovládanie jazyka je aj ovládaním odtienkov, vysvetlenie myšlienky, poskytnutie emócie, odovzdanie posolstva. Jazyk je nástroj na dorozumievanie sa, sám o sebe však nič neznamená. Je prepojený so schopnosťou "vliať mu dušu", urobiť z neho hru...

Hovoriť v inom ako rodnom jazyku je výzva. Niekomu to ide plynule a bez trémy, iný potrebuje získať sebaistotu. A Jazykový kvet je príležitosť si to vyskúšať - bez ohľadu na to, ku ktorému typu dieťa, či tínedžer patrí.

A je to tiež výzva pre učiteľov, záhradníkov jazykových kvietkov, pretože len skutočný učiteľ dokáže v dieťati a mladom človeku prebudiť túžbu ovládať jazyk na takej úrovni, že jeho žiak "jazyk cíti", alebo ho motivovať k tvoreniu v cudzom jazyku.

Tešíme sa na všetky už sa rozvíjajúce jedinečné kvietky a ich trpezlivých a podnetných zahradníkov a aj na nové púčiky do jazykovej záhrady.

Pravidlá a prihlášku pre aktuálny ročník súťaže Jazykový kvet nájdete tu.