Katka Koščová

Katka Koščová

 Autor fotografie David Suchar.

Katka Koščová je slovenská speváčka a skladateľka s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou.

Katka Koščová is a Slovak singer and composer with positive radiation and suggestive music. 

 

ROZHOVOR / INTERVIEW

 

1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol?

When and where did you start to learn your first foreign language? What language was it? 

Prvy cudzí jazyk, s ktorým som prišla do styku bola samozrejme čeština :), a tú sme všetci vstrebávali úplne prirodzenou cestou ako deti z telky, z kníh...Potom som sa stretla s ukrajinčinou, chodila som totiž do ukrajinskej škôlky, ale bohužiaľ si dnes pamätám len to, ako sa povie dovidenia. A na základnej škole sme si mali na druhom stupni vybrať povinne jeden cudzí jazyk a v mojom prípade to bola angličtina. Na gymnáziu pribudla ešte nemčina. 

 

2. Prečo ste sa začali učiť tento cudzí jazyk? Bolo to povinné, alebo ste mali inú motiváciu?

Why did you start learning the foreign language? Was it compulsory, or did you have any other motivation?

Najprv to bola povinnosť, myslím, že piatak na základnej škole až tak veľmi neuvažuje nad praktickosťou a tým, že sa mu to hodí v budúcnosti. Počas gymnázia som sa dostala do tábora, kde s nami boli aj anglické lektorky a mňa to začalo baviť. Najprv som bola stratená, ničomu som nerozumela, čo ma nahnevalo a začala som sa angličtinou viac zaoberať. Ten tábor mi dal viac ako 3 roky hodín angličtiny v škole. Nadchla som sa, začala som si prekladať texty pesničiek z MTV, občas som si zapla film v pôvodnom znení bez titulkov, aj v škole ma to viac začalo baviť. Bohužiaľ som sa takto namotivovala len v rámci angličtiny, moje znalosti z nemčiny aj po štyroch rokoch na gymku sú žalostné.

 

3. Čo bolo pre Vás najťažšie sa naučiť? Aký je podľa Vás najlepší spôsob naučiť sa cudzí jazyk?

What was the most difficult for you to learn? What is the best way according to you to learn a language?

V angličtine sú pre mňa najťažšie asi frázové slovesa a potreba vyznať sa v množstve časov. Ale inak si myslím, že angličtina je hádam najľahší jazyk k akému som sa kedy dostala. A úplne najlepší spôsob učenia sa pre mňa, bolo hovoriť s native speakers. Veľa veľa hovoriť. Na gymnáziu sme mali skvelú učiteľku, ktorá nám nedovolila rozprávať po slovensky a aj keď sme rozprávali somariny, bolo dôležité rozprávať. Mne vyhovovalo, keď ma opravovali počas rozhovoru a opakovane, skôr som si tak vedela uvedomiť, kde robím chybu.

Mnohí žiaci sú dobrí teoretici, ale akonáhle sa dostanú do kontaktu s anglicky hovoriacim človekom, zamrznú a nedokážu sformulovať ani jednoduchú vetu. Pritom teoreticky ovládajú gramatiku, poznajú slovíčka, ale boja sa komunikovať. Myslím, že to je pri osvojovaní si cudzieho jazyka najdôležitejšie – rozprávať. Mne dosť pomohlo aj to, že som počas vysokej školy išla na 3 mesiace do Kalifornie cez projekt Work and Travel USA. Tam som bola nútená hovoriť po anglicky neustále. 

 

4. Radi ste sa učili cudzí jazyk? Prečo áno? Prečo nie?

Did you like learning a foreign language? Why yes? Why not?

Najprv som brala cudzí jazyk ako trest :), ale keď som zistila aké výhody to prináša, tak som sa namotivovala, nadchla a učila som sa preto, že som to chcela, že ma to bavilo. Ja strašne rada cestujem a je úplne úžasné vedieť sa v zahraničí dorozumieť, vedieť sa porozprávať, vedieť si objednať jedlo, pozrieť si film bez stresu, bez komunikácie nohami rukami... bez toho by som sa cítila stratená a bolo by mi veľmi nekomfortne. Okrem toho vďaka tomu, že som si tú angličtinu ako tak osvojila, získala som aj množstvo skvelých a naozaj blízkych kamarátov, čo považujem za najväčšie plus.

 

5. Akými jazykmi hovoríte? / What languages can you speak?

Okrem slovenčiny a češtiny hovorím už len anglicky, ale ak sa chystám do zahraničia, vždy sa naučím zopár fráz pre prežitie v miestnom jazyku.  

 

6. Kedy ste začali mať pocit, že nejakým jazykom hovoríte plynulo?

When did you start having a feeling that you are able to speak a foreign language fluently?

Konkrétny moment si nepamätám, ale myslím, že to bolo niekedy okolo maturity. Vtedy som veľa času trávila s kamarátmi z Anglicka a naozaj veľa som rozprávala anglicky. V tej dobe som nadobudla sebavedomie v rámci tohto jazyka.   

 

7. Je nejaký jazyk, ktorý by ste sa ešte chceli naučiť? Prečo?

Is there any language you would like to learn? Why?

Nesmierne sa mi páči francúzština, ale som strašný leňoch. Naučila som sa zopár fráz, no viem, že sa tam dá ľahko dohovoriť aj anglicky, vlastne skoro všade sa dá, asi preto sa už tak nehrniem do ďalších jazykov. Na druhej strane som sa už neraz stretla aj s tým, že odmietnu po anglicky komunikovať. Vtedy vyhrabem naučené frázy alebo frázový slovníček, ktorý vlastním v niekoľkých jazykoch...:) 

 

8. Ktorý jazyk je podľa Vás: najľahší, najťažší a najkrajší?

Which language is according to you: the easiest, the most difficult and the most beautiful?

Z môjho pohľadu najľahšia je jednoznačne angličtina. Nesmierne sa mi páči francúzština a taliančina a k najťažším jazykom podľa mňa patria čínština, ale aj slovenčina a čeština musia byť pre nenašincov riadny teror :). 

 

9. Uľahčuje Vám schopnosť hovoriť cudzím jazykom (jazykmi) život? Zažili ste nejakú zábavnú / strašnú situáciu vďaka jazykom?

Does your ability to speak a foreign language (languages) make your life easier? Have you experienced any funny / terrible story thanks to languages?

Schopnosť dohovoriť sa po anglicky mi určite už neraz uľahčila život, no najmä mi ho spríjemňuje a obohacuje. Viem sa zapojiť do rozhovoru, viem vyjadriť svoj názor, sformulovať myšlienku. Netrasiem sa od zlosti, že mi nikto nerozumie. Keď som v zahraničí, netrpím sociálnou fóbiou, že si nedokážem objednať večeru, alebo si kúpiť suvenír, či lístok na metro.

Súťaž Jazykový kvet - Language Flower

JAZYKY A JA

Katka Koščová

 Autor fotografie David Suchar. Katka Koščová je slovenská speváčka a skladateľka s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou. Katka Koščová is a Slovak singer and composer with positive radiation and suggestive music.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste...

Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová je skvelá speváčka, hudobníčka, skladateľka a autorka svojich piesní. Zuzana Smatanová is a great Slovak singer, musician, composer and author of her songs.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Patrik Herman

Patrik Herman - slovenský TV moderátor, profesionálny "sprievodca" problémami ľudí, človek so zmyslom pre humor. A Slovak TV moderator, a professional "guide" of people`s problems, a man with a sense of humour.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť...

Beáta Dubasová

Beáta Dubasová je kultivovaná slovenská speváčka s príjemným hlasom a melodickými pesničkami. Beáta Dubasová is a cultured Slovak singer with pleasant voice and melodic songs.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Dorota Nvotová

  Dorotka Nvotová - originálna herečka, speváčka a osobnosť. Dorotka Nvotová is an original Slovak actress, singer and personality.   ROZHOVOR / INTERVIEW    1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When and where did you start to learn...

Súťaž Jazykový kvet - Language Flower