Kedy sa majú deti začať učiť cudzí jazyk?

 

V súčasnosti majú detičky hodiny cudzieho jazyka už v škôlke a hoci sa to niekomu môže zdať skoro, je to dobrá voľba dať dieťa do škôlky s ponukou cudzích jazykov. Čím sú deti menšie, tým sú k reči vnímavejšie, slová, vety, frázy zachytávajú sluchom a pamätajú si ich. Aj keď sa to neprejaví ihneď, vytvoria si tým v sebe určitý základ cudzieho jazyka, na ktorom môžu neskôr stavať. 

Podľa viacerých prieskumov je dieťa najviac vnímavé do svojich šiestich rokov a cudzí jazyk je schopné vnímať ako svoj vlastný. Deti môžu od najútlejšieho veku počúvať rôzne pesničky, riekanky, slovíčka a hoci možno ešte ani nehovoria, o pár mesiacov už dokážu reagovať na otázky v cudzom jazyku. Ukážu napríklad zvieratká na obrázku, keď sa opýtate, kde na obrázku je mačička, psík, apod.. Tak ako sa dieťa učí po slovensky, postupuje zároveň aj v cudzom jazyku. 

Dvoj až trojročné deti sa môžu hrať napríklad pexeso, alebo počítať kocky. Pri dvoch, troch hodinách týždenne však rodičia nemôžu očakávať extra výsledky. Iné je to samozrejme v prípade plne cudzojazyčných škôlok, kde sa s deťmi komunikuje výlučne v cudzom jazyku. 

Niektorí rodičia chcú vychovať zo svojho dieťaťa bilinguálne dieťa, hoci žije v čisto slovenskej rodine. Jeden z rodičov komunikuje s dieťaťom iba v cudzom jazyku, pričom s ostatnými komunikuje po slovensky. Toto úsilie môže priniesť úspešné výsledky, veľa však závisí od kvalitných schopností rodiča. 

Na väčšine škôl, kde sa učí cudzí jazyk od prvého ročníka, sa používa klasický spôsob výučby s použitím učebníc, ktoré sú primerané veku. Žiaci sa učia nielen s obrázkami, ale aj s textami. Hra a rôzne pohybové aktivity sa bohužiaľ využívajú len ako doplnok. 

Deti treba jednoznačne zaujať. Prvákov až tretiakov netreba trápiť písaním a gramatikou. Výučba by mala byť zameraná najmä na komunikáciu. Deti vnímajú najmä zmyslami - zrakom, sluchom a hmatom. Prváci či druháci sa musia sústrediť na to, aby vôbec niečo napísali, takže písanie ešte aj v cudzom jazyku je neadekvátne. Určitý písomný návyk a tiež základ zo slovenskej gramatiky majú deti od štvrtej triedy a až vtedy je vhodný čas na prvé kroky v učení sa gramatiky a písania v cudzom jazyku. 

Takisto, čo sa týka doučovania cudzieho jazyka, prvákov netreba zaťažovať ďalšími novými povinnosťami navyše, lebo s nástupom do školy ich majú dosť. Neskôr závisí na rodičoch, či chcú dieťa nasmerovať k jazykovému štúdiu a záujmom, alebo im stačí bežné ovládanie jazyka. Do úvahy treba samozrejme brať jazykové schopnosti dieťaťa (nie vlastné ambície rodičov), ktoré sa ukážu v tretej - štvrtej triede (ak sa učí jazyk od prvého ročníka). Doučovanie je vhodné, ak dieťa zaostáva, alebo sa mu nedarí a má horšie známky.