Kvalitný prekladateľ a prekladateľská agentúra

 

Certifikát kvality

 

Certifikáty kvality ISO bývajú zákazníkmi často preceňované. Môžu byť v istej miere pomôckou pri výbere poskytovateľa prekladu, avšak mali by ste vedieť, že súčasné normy hodnotia skôr spôsob výberu prekladateľov a kvalitu administratívy a nie samotný produkt = preklad.

 

Kvalitná forma ponuky služieb

 

O kvalite prekladateľa a prekladateľskej agentúry Vám veľa napovie napríklad aj kvalita ich internetových stránok, myslí sa tým ich obsah, nie grafické spracovanie. 

Stránky by mali obsahovať jasné a prehľadné informácie o poskytovaných službách, prehľadný cenník a zrozumiteľné obchodné podmienky. 

Prekladatelia a prekladateľské agentúry, ktoré nemajú zverejnené ceny, alebo Vám nestanovia pevnú cenu pri zadaní prekladu, radšej hneď vyraďte, aby ste sa náhodou nedočkali prekvapenia v podobe faktúry so závratnou sumou. 

Ak prekladateľ, či prekladateľská agentúra nemá na stránke uvedenú aspoň základnú cenu za bežný preklad, ale len ponúka cenovú kalkuláciu, zvážte či budete strácať čas čakaním na neodhadnuteľné cenové ponuky, alebo si radšej vyberiete niekoho, kto Vám túto informáciu jasne a priamo poskytne.

 

Cena za preklad

 

Cena prekladu je tiež jedným z merítok pri výbere prekladateľa alebo agentúry. 

Dajte si pozor na príliš lacné preklady. Kvalitný preklad nikdy nedostanete za „neuveriteľne“ nízku cenu. 

Lacnejšie preklady môžete získať od študentov jazykov, avšak zvážte na čo preklad potrebujete a komu ho budete prezentovať. Ak ho potrebujete len pre osobnú potrebu, alebo na pochopenie významu textu, využite lacnejšiu študentskú ponuku. 

Na druhej strane si dávajte pozor aj na neprimerane vysoké ceny niektorých prekladateľských agentúr. 

Primeraná cena za jednu normostranu (NS = 1800 znakov) pri bežnom preklade je okolo 13 EUR. 

Novšie sa už zvykne uvádzať cena za zdrojové slovo, kedy sa presná cena vypočíta vopred podľa množstva slov v podkladoch na preklad. Tento systém však nie je možné použiť pri grafických súboroch. Priemerná cena zdrojového slova je 0.04 - 0.08 EUR.

Pri odbornom preklade, expresnom dodaní, či špeciálnom spracovaní (napríklad pri preklade zvukovej nahrávky do písomnej formy) treba rátať s príplatkom vo výške 40-100%. 

Cena súdneho prekladu (s pečiatkou) za normostranu je stanovená zákonom 382/2004 alebo dohodou. 

Pozorný buďte pri bezplatných ponukách. Kvalitný prekladateľ Vám zadarmo prekladať nebude, pretože pozná náročnosť svojej práce. 

Samozrejme iné je to v prípade dlhodobej úspešnej spolupráce, kedy Vám prekladateľ alebo prekladateľská agentúra ponúkne ako stálemu zákazníkovi nejaký bonus zadarmo.