LCF Clubs – Fun Languages

 

LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú jazyky od roku 1985 a sú najväčším poskytovateľom mimoškolských aktivít vo Veľkej  Británii.

Metodika

Metodika LCF Clubs je založená na nenútených zábavných aktivitách, ako sú napríklad:

  • zručnosti (ručné práce)-vystrihovanie, modelovanie, lepenie, maľovanie
  • hudba a pesničky, riekanky
  • divadlo a hranie rolí (role-play)
  • stolné a kartové hry
  • množstvo obľúbených a veselých detských hier

Zahŕňa množstvo učebných modulov pre začiatočníkov, pre deti so základnými ale aj pokročilými vedomosťami, špeciálne učebné moduly so zameraním na kultúru a tradície rbôznych krajín.

Metodika LCF  Clubs robí z učenia hru, a teda nepredstavuje pre deti žiaden stres. Deti sa učia cudzí jazyk formou zábavy.  Zatiaľ čo sa hrajú hry alebo divadlo či spievajú pesničky, navzájom sa ovplyvňujú a vstrebávajú nový jazyk, bez toho, aby čo i len pomysleli na učenie  bez vedomého učenia sa)

Tak, ako sa dieťa naučilo komunikovať v materinskom jazyku, vyučujeme cudzí jazyk neustálym opakovaním a počúvaním rovnakých slov a viet v pesničkách, riekankách či hrách.

Tento interaktívny a komunikatívny prístup je podporovaný profesionálne navrhnutými materiálmi, ako sú napríklad pomocné kartičky (tzv. flashkarty), stolné hry, CD, spevníky, obrázkové učebnice a pracovné zošity.

Na hodine

Počas hodiny sa deti hrajú s lektorom rôzne aktivity, spievajú, kreslia, vystrihujú, cvičia, hrajú  sa rôzne stolové, kartové alebo pohybové hry, samozrejme všetko prebieha výlučne v cudzom jazyku (aktivity sú riadené). Špeciálne hodiny sa uskutočňujú pri príležitosti sviatkov, ako napríklad Halloween, Vianoce alebo Veľká Noc, kedy si detičky vyrábajú príležitostné masky alebo iné zábavky..

Okrem jednej 45 minútovej hodiny za týždeň, deti počúvajú doma CD s pesničkami a riekankami (v danom jazyku) a majú možnosť využívať  internetovú platformu Englishzone a Babelzone (e –learning).

Na hodine sa hravou formou učia význam slov, ktoré majú napočúvané z CD. Úrovne kurzov

Učebný program a metodika LCF  Clubs bola navrhnutá skúsenými metodikmi, pedagógmi,  pediatrami a detskými psychológmi. Výsledok mnohoročnej profesionálnej práce je založený na učebných moduloch. Dieťa postupne prechádza jednotlivými modulmi až po najvyššiu úroveň. To ale neznamená, že musí začať v dvoch rokoch a postupne prechádzať modulmi až do svojich 14 rokov. Nikdy nie je neskoro začať s výučbou cudzieho jazyka a metóda LCF Clubs je vhodná pre deti so základnými ale aj pokročilými vedomosťami.

Dôležité je však nevzdávať sa a zabezpečiť kontinuitu. 

„Ak vaše dieťa zavediete do sveta nových slov posilníte tým jeho mozgovú kapacitu, slovnú  zásobu a sebavedomie,“  S. Dumas.

Ďalšie informácie o tejto metóde získate tu.

JŠ S LICENCIOU LCF

BRATISLAVA

TRNAVA