Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA

Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v posledných rokoch sa metóda rozšírila na iné predmety, rozšíril sa jej výskum, filozofia, experimentálne údaje, takže dnes už môžeme hovoriť o novom systéme vzdelávania, teda o alternatívnom systéme.

Už v roku 1965 začal Lozanov prvé experimenty s touto metódou. V roku 1973 bol prvý medzinárodný kongres sugestológie v Sofii. Odvtedy sa sugestológia rozšírila skoro do celého civilizovaného sveta.

Jednoduchí ľudia, ktorí vôbec nevedeli napr. francúzsky, po 12 dňoch plynule rozprávali a po 23 dňoch výcviku v týchto kurzoch sa absolventi naučili 2300 slovíčok, ako aj gramatiku a naučili sa slová používať v hovorových súvislostiach. Správy o počte naučených slov a ich aktívnom používaní za určitý čas kolíšu, ale ich počet je vždy udivujúci v porovnaní s tradičnými metódami výuky cudzích jazykov.

Čím a ako sa to dosiahne ?

Študenti pri tomto štúdiu sedia v pohodlných kreslách a počúvajú hudbu a len v pozadí počúvajú tiež vlastnú učebnú látku. Sú uvedení do stavu theta, v ktorom sa stupňuje ich vnímavosť, schopnosť vštepiť si látku do pamäti. Uvoľnenie a zotrvanie v stave theta je alfou a omegou tejto metódy a dosahuje sa aj za pomoci použitia vhodnej hudby, správneho dýchania, sugesciami, fyzickým uvoľňovaním, motiváciou k učeniu.

Význam má aj špecifické usporiadanie učebnej látky do celkov a postupnosť, akou sa tieto celky prezentujú účastníkom kurzov.

G. Lozanov, v jednej zo svojich prvých štúdií v roku 1973, zhrnul špecifiká sugestívneho pôsobenia pri učení sa do týchto fenoménov:

  1. autoritatívne pôsobenie učebnej látky, učiteľa
  2. infantilizácia – uvoľnenie učiaceho sa do stavu dôvery, spokojnosti, pohody, nastavenie sa na prijímanie
  3. dvojplánovosť pôsobenia – iv prvom pláne učiaci sa vníma napr. slovíčko a v druhom pláne na neho pôsobia také faktory akým je: hudba, dynamika reči, mimika, svetlo, dynamika dekorácie, pohodlie, atď. Tieto faktory pôsobia akoby v nevedomí na intuíciu a podporujú prvý plán – osvojovanie si učebnej látky
  4. do dvojplánových faktorov zapadá intonácia reči, ale je natoľko dôležitá, že sa sleduje osobitne. Znaky, ktoré má intonácia podporiť, sú : autorita a motivácia. Intonácia reči výrazne ovplyvňuje atmosféru učenia sa, je jej významným skladbotvorným faktorom
  5. rytmus je ďalším fenoménom sugestívneho pôsobenia pri učení. Rytmus určuje pauzy, významnosť ticha, ale aj usporiadanie blokov učebnej látky a rýchlosti ich osvojovania si do pamäti. Napr. keď je učiaci sa v dobrom stave theta, môže byť rytmus rýchlejší bez toho, aby sa to odrazilo na množstve zapamätanej látky
  6. „koncertná pseudopasivita“ - učiaci sa nesnaží čokoľvek zapamätať, alebo naučiť sa, oddáva sa pokojnému intuitívnemu vnímaniu podfarbenému hudbou. Ide o psychickú relaxáciu, nie relaxáciu centier, ktoré asociujú, prijímajú informácie.

Stretli ste sa s kurzami podľa tejto metódy?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

METÓDY JV

Učenie v hladine alfa

  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky. Pri...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Metóda inlingua

  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov,...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v...

Študijná technológia

  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...
1 | 2 >>