Možnosti účasti pre jazykové školy, vzdelávacie agentúry, vydavateľov. predajcov, lektorov a pod.

 

KRAJINA JAZYKOV & VZDELÁVANIA & KREATIVITY

 

MOŽNOSTI ÚČASTI / OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE


SEKCIA VYSTAVOVATEĹSKÁ / SECTION FOR EXHIBITORS

 

Poplatok za stanovisko (stôl, 2 stoličky, prenájom priestoru, 2 účastnícke poukazy): 260 EUR

Elektrická prípojka: 60 EUR

 

SEKCIA - PREDNÁŠACIA / SPEECH SECTION 

 

Prednášky o vzdelávaní, metódach vzdelávania, ukážkové hodiny, prezentácie učebníc a pod.. / Speeches about education, teaching methods, sample lessons, presentations of language books, etc..

Požiadavky / Requirements:

Trvanie prednášky / Speech duration: min. 20 min.
Jazyk / Language: hocijaký / any

            Poplatok za účasť / Charge for participation: od/from  10 EUR per 10 min.

 

SEKCIA - PROGRAMOVÁ / PROGRAM SECTION

 

Predstavenia v cudzích jazykoch alebo prezentujúce iné kultúry (napr. tanec, hudba) - účasť len pre MŠ; ZŠ; SŠ s vystúpeniami. / Performances in foreign languages or presenting other cultures (e. g. dance, music).

Požiadavky / Requirements:

Trvanie predstavenia / Performance duration: min. 3 min., max. 45 min.
Jazyk / Language: hocijaký / any

Poplatok za účasť / Charge for participation: 0.00

Bonus: certifikát o účasti / Certificate of Participation

 

SEKCIA - SÚŤAŽNÁ / SECTION OF COMPETITIONS

 

Sprievodné súťaže a aktivity pre deti aj dospelých. / Competitions and games for children and adults.

Požiadavky pre zrealizovanie súťaže / Requirements for realization of a competition:

Trvanie jednej súťaže / Competition duration: 15 - 30 min.
Jazyk / Language: hocijaký / any

Poplatok / Charge: 10 EUR per competition

 

INÉ FORMY SPOLUPRÁCE / OTHER FORMS OF COOPERATION

 

1) Umiestnenie a roznos letákov / Distribution of leaflets:

        a) vlastný roznos / own distribution

                - 25.00 / 60 min.

        b) roznos organizátorom / distribution by the organizer

                - 35.00 / 60 min.

       Roznos letákov a iných propagačných materiálov bez písomného povolenia je zakázaný a je zaň pokuta vo výške 300.00. / Distribution of leaflets and other promotional materials without a written permission is prohibited and there is penalty of 300.00 for it.

 

2) Reklama v katalógu podujatia / Advetisement in the catalogue of the event

        a) online verzia: základný profil 130 EUR

        a) online verzia: rozšírený profil 190.00 EUR  

 

Rýchlou online registráciou nižšie si rezervujete svoju účasť na podujatí. Registrácia je platná po uhradení registračného poplatku 15 EUR, ktorý je povinný a jednotný pre všetky formy účasti okrem účasti v sekcii - Programová sekcia.

Účastnici - vystavovatelia podujatia získavajú k svojej účasti naviac umiestnenie loga s preklikom na stránke podujatia, uvedenie názvu webstránky na online banneri k podujatiu a na online pozvankach pre súťažiacich Jazykovej štafety, ktorá sa bude konať počas podujatia, uverejnenie loga v slideshows z podujatia a slovné uvedenie počas podujatia. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! / We are looking forward to your participation!

 

Rezervácia - Krajina JVK

Týmto formulárom si zaregistrujete a zarezervujete si účasť na podujatí. Registrácia je plne platná po zaslaní registračného poplatku. Po odoslaní formuláru Vás budeme kontaktovať.

Zvoľte súbor

Informácie - Kontaktujte nás