Metóda inlingua

 

Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov, aby záujemci mali čo najväčší priestor sa správne vyjadrovať a komunikovať iba v cieľovom jazyku pod odborným dohľadom kvalifikovaných lektorov. Pretože jediný spôsob, ako sa naučiť hovoriť cudzím jazykom je používať ho, študenti hovoria asi 80% z celkového času hodiny. Na hodine sa zameriava viac na učenie štruktúr a viet ako osamotených slov, vzhľadom na to, že jazyk netvoria osamotené slová, ale systém slovných kombinácií.

Pri výučbe sa používajú iba nevyhnutné teoretické vysvetlenia a gramatické štruktúry sa skôr snažia objasniť pomocou množstva príkladov. Študenti sú nabádaní, aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Vďaka tomu, že experimentujú, učia sa konštruktívne a tvorivo používať jazyk. Pomocou tejto metódy sa študenti snažia používať štruktúry a vety v každodenných situáciách.

Cieľom je, aby bol vyučovací proces čo najúčinnejší a najpríjemnejší. Uvedená metóda je pritom pružná a učiteľ má možnosť prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám študentov.

Diskusná téma: Metóda inlingua

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

JŠ S LICENCIOU inlingua