Trenčín, Trnava, BA - Mgr. Mária Klimešová

PREKLADY A TLMOČENIE Z / DO FRANCÚZŠTINY

PREKLADY / TRANSLATIONS

TLMOČENIE / INTEPRETATION

  •  bežné
  • diplomacia ľudské zdroje

  • cestovný ruch

  • marketing

  • preklad internetových stránok

konzekutívne a simultánne

  • bežné

  • diplomacia

  • cestovný ruch (sprievodcovské)

  • kultúra

  • tlmočenie obchodných stretnutí

CENA OD / PRICE STARTING AT

13 EUR / NS

28 EUR / 60 min.

KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Tel.: 0908 585 138

Skype: mariaklime

E-mail: klimesova.maria(at)gmail.com