Bratislava - Mgr. Zuzana Široká PhD.

Bratislava - Mgr. Zuzana Široká PhD.

  

ŠPANIELČINA / ESPAÑOL

 

 

VZDELANIE

EDUCATION

KURZY

COURSES

CENA OD

PRICE FROM

PhD. španielska jazykoveda

Mgr. učiteľstvo ŠJ a histórie

Bc. právo, U.N.E.D. právo (Španielsko)

Kurzy pre učiteľov ŠJ

podľa požiadaviek

- konverzácia

- príprava na maturity

- príprava na príjimačky

- príprava na certifikáty

- aj cez Internet (Gmail,  Hotmail a pod.)

11 / 60m.
KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Gessayova, Bratislava

Blog

Tel.: 0910.125.812

Skype: malazuzica

E-mail: she-rock-a(at)she-rock-a.sk