NAJ JŠ SR 2014

VÝSLEDKY OCENENIA NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SR

 

Výsledky ocenenia NAJ jazyková škola Slovenska 2014 boli spracované na základe porotou udelených bodov a počtom získaných hlasov od študentov a priaznivcov nominovaných jazykoviek. Hlasovanie prebiehalo od marca do septembra a v dnešný deň, kedy oslavujeme Európsky deň jazykov, vám radi oznamujeme výsledky a školám srdečne gratulujeme k umiestneniam. V priebehu nasledujúcich troch dní budeme víťazov kontaktovat nielen s výsledkami, ale aj diplomami a možnosťami na uplatnenie si výhier. 

 

Rozdiely v hlasovaní boli v niektorých krajoch veľké, v iných tesné - napríklad v prešovskom kraji bol rozdiel medzi 2. a 3. miestom len 4 hlasy, v Trenčianskom kraji medzi 1. a 2. miestom len 10 hlasov. 

Celoslovenský víťaz porazil ostatné nominované školy 73% pomerom.    

 

Spomedzi hlasujúcich boli vyžrebovaní traja výhercovia darčekových balíčkov. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom, pozerajte poštu :). Mená výhercov: Eva Belisová, Ľudmila Tomečková a Lukáš Zahnaš. Blahoželáme!      

 

VÝSLEDKY NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI 

 

1. miesto: ICJ, Bardejov

2. miesto: Top Languaage, Trnava

3. miesto: RK Centrum Universa, Banská Bystrica

 

VÝSLEDKY NA ÚROVNI KRAJOV (kraje sú zoradené abecedne vzostupne)

   

BA KRAJ

1. miesto: ŠJŠ Palisády, Bratislava 

2. miesto: BiLingvi - vzdelávacie centrum, Bratislava

3. miesto: Vista jazyková škola, Bratislava 

 

BB KRAJ

1. miesto: RK Centrum Universa, Banská Bystrica

2. miesto: JŠ Progres, Zvolen

3. miesto: Magica Academy, Banská Bystrica 

 

KE KRAJ

1. miesto: Vista, Košice

2. miesto: OLC, Košice

3. miesto: ŠJŠ Užhorodská, Košice

 

NR KRAJ

1. miesto: E - KU Inštitút jaz. a interkult. komunikácie, Nitra

2. miesto: VaGES, Nitra

3. miesto: Helen Doron, Nitra

 

PO KRAJ

1. miesto: ICJ, Bardejov

2. miesto: Target School, Poprad

3. miesto: Vista, Poprad

 

TN KRAJ

1. miesto: Štátna jazyková škola, Trenčín

2. miesto: Language & Partner, Trenčín

3. miesto: SJS BS School, Nová Dubnica a Trenčín

 

TT KRAJ

1. miesto: Top Language, Trnava

2. miesto: Vallis, Trnava

3. miesto: Your Choice, Trnava

 

ZA KRAJ

1. miesto: Viveus, Žilina 

2. miesto: Anglická jazyková škola Oxford, Martin

3. miesto: Jazyková škola, Žilina

 

   NOMINOVANÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY 

Hlasovanie je ukončené.

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ

1. JŠ Empire, Bratislava

2. Akadémia vzdelávania, Bratislava

3. Language Bistro, Bratislava

4. Vista jazyková škola, Bratislava

5. The Bridge - ELC, Bratislava

6. ŠJŠ Palisády, Bratislava

7. BiLingvi – vzdel. centrum, BA

8. PLUS Academia, Bratislava

NITRIANSKY KRAJ

9. inlingua Nitra

10. Helen Doron Nitra

11. JŠ Prima, Levice

12. E-KU inštitút, Nitra

13. JŠ Golianova, Nitra

14. Vages, Nitra

15. Language Planet, Nitra

16. Chantal, Komárno

TRNAVSKÝ KRAJ

17. C&M Languages, Piešťany

18. Vallis, Trnava

19. Language Club, Trnava

20. Your Choice, Trnava

21. Top Language, Trnava

 

TRENČIANSKY KRAJ

22. Language Centre, Partizánske

23. Language&Partner, Trenčín

24. SJŠ BS School, Nová Dubnica

25. ŠJŠ ul. 1. mája, Trenčín

26. JŠ Charlot, Trenčín

 

ŽILINSKÝ KRAJ

27. Ang. jaz. škola Oxford, Martin

28. Viveus, Žilina

29. Jazyková škola v Žiline

30. Gabby Language School, Žilina

31. JŠ Globe, Čadca

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

32. Akadémia Plus, Zvolen

33. Albion, Banská Bystrica

34. Magica Academy, BB

35. RK Centrum Universa, BB

36. JŠ Speak, Banská Bystrica

37. JŠ Progres, Zvolen

PREŠOVSKÝ KRAJ

38. ICJ, Bardejov

39. Target School, Poprad

40. Vista jazyková škola, Poprad

41. JŠ, Plzenská ul. Prešov

42. Solid Plus, Prešov

 

KOŠICKÝ KRAJ

43. OLC, Košice

44. Vista jazyková škola, Košice

45. JŠ Active, Košice

46. ŠJS Hlavná ul., Košice

47. ŠJŠ Užhorodská ul., Košice

48. Inštitút eur. jazykov, Michalovce

 

AKO HLASOVAŤ?

Hlas cez sms zašlete nasledovným spôsobom: do správy napíšte text v tvare NAJJS /medzera/ číslo nominovanej školy, napríklad NAJJS 99; správu odošlite na číslo 7005. Sms je možné zaslať cez slovenských poskytovateľov mobilnej siete. Cena jednej sms je 0,20 s DPH, službu technicky zabezpečuje Mediatex Bratislava.

Počet hlasov z jedného čísla je neobmedzený.

Hlas online zašlite prostredníctvom formuláru vpravo. Svoj online hlas môžete zaslať len jeden krát a to jednej škole.

Z hlasujúcich budú vyžrebovaní 26. septembra traja výhercovia vecných darčekových balíčkov s jazykovými publikáciami a módnymi doplnkami.

Svoj hlas môžete zaslať do 25. septembra 2014 do 18:00 hod..

Podporné materiály pre nominované školy nájdete vpravo na hlavnej stránke ocenenia.

_____________________________________________________________

Navrhovanie kandidátov na získanie titulu NAJ jazyková škola Slovenska r. 2014 prebiehalo 

od 2. decembra 2013 do 15. februára 2014.  UKONČENÉ.

 

Jazyková škola so záujmom o kandidovanie sa môže prihlásiť sama zaslaním nižšie uvedeného formuáru.  

Jazykovú školu na pozíciu kandidáta môže navrhnuť aj iná osoba (napr. študent, exštudent) rovnako zaslaním nižšie uvedeného formuláru.

Za jedného kadidáta sa považuje jedna škola alebo jedna samostatná pobočka školy, pričom v prípade siete škôl je možné navhrhnúť maximálne tri pobočky. 

Následne od 1. marca 2014 budú na stránke organizátora uverejnené nominované školy, za ktoré môže verejnosť hlasovať a ktoré bude postupne hodnotiť porota.

Organizašný poriadok ocenenia NAJ JŠ je k dispozícii tu.

Hlavná stránka ocenenia NAJ JŠ SR.NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SR