NAJ jazyková škola Slovenska 2011

 

VÝSLEDKY OCENENIA "NAJ JŠ SLOVENSKA 2011"

PODĽA KRAJOV

 

1. ročník 2011    
Bratislavský Nitriansky Trnavský

1. miesto: 77 bodov

Empire - JŠ, Bratislava 

1. miesto: 106 bodov

Prima škola, Levice

1. miesto: 34 bodov

CM Languages, Piešťany 

2. miesto: 52 bodov

Royal School, Bratislava

2. miesto: 54 bodov

E-KU Inštitút, Nitra

2. miesto: 23 bodov

Your Choice, Trnava

3. miesto: 33 bodov

Language Bistro, Pezinok

3. miesto: 38 bodov

inlingua, Nitra

3. miesto: 18 bodov

Vallis, Trnava

Trenčiansky Žilinský Banskobystrický

1. miesto: 24 bodov

Laremia, Prievidza

1. miesto: 50 bodov

Anglická JŠ Oxford, Martin 

1. miesto: 30 bodov

Albion, Ban. Bystrica 

2. miesto: 22 bodov

Language&Partner, Trenčín

2. miesto: 30 bodov

Viveus, Žilina

2. miesto: 19 bodov

Akademia Plus, Zvolen 

3. miesto: 15 bodov

Language Centre, Partizánske 

3. miesto: 17 bodov

Rainbow, Dolný Kubín

3. miesto: 17 bodov

Progres, Ban. Bystrica 

Prešovský Košický

1. miesto: 26 bodov

Jaz. škola Prešov

1. miesto: 34 bodov

Lingva, Michalovce

 

2. miesto: 23 bodov

Speak Up, Poprad

2. miesto: 25 bodov

OLC, Košice 

 

3. miesto: 21 bodov

Target School, Poprad

3. miesto: 19 bodov

Vista, Košice

 

 

CELOSLOVENSKÍ VÍŤAZI
1. miesto: JŠ Prima, Levice - 106 bodov
2. miesto: Empire - JŠ Bratislava - 77 bodov
3. miesto: E-KU inštitút, Nitra - 54 bodov

 

Blahoželáme jazykovým školám k pekným miestam, ktoré získali.

Vyžrebovaní výhercovia z hlasujúcich:

Veronika M. (hlas dala JŠ Prima)

Katarína P. (hlas dala Helen Doron, Nitra)

Vladimír (hlas dal Ang. jazykovej škole Oxford, Martin)

 

Pravidlá NAJ jazyková škola Slovenska pre rok 2011

Systém súťaže  

1) Súťaž mala 2 kategórie:

a) NAJ jazyková škola v jednotlivých krajoch (napr. NAJ jazyková škola Prešovského kraja)

b) NAJ jazyková škola Slovenska v celoslovenskom meradle

2) Časti súťaže: 

a) Prvá časť súťaže Navrhovanie kandidátov prebiehala od 21. 04. 2011 do 21. 05. 2011. Kandidátov mohli navrhovať návštevníci stránky, študenti a exštudenti JŠ, samotné JŠ a pod. jednoduchým zaslaním formuláru podľa pokynov na stránke.

b) Do hlavnej časti súťaže Hlasovanie postupili školy za každý kraj na základe nasledovných kritérií:

- počet návrhov JŠ na kandidatúru treťou osobou (študentami, ex študentami, fanúšikmi a pod.) – za každý návrh škola získava jeden bod

- kandidatúra navrhnutá samotnou školou – ak sa škola prihlási aj sama, získava 5 bodov

- počet jazykových licencií / akreditácií – za každú licenciu / akreditáciu získava škola 5 bodov

- hodnotenie poroty – porota v tejto fáze súťaže hodnotí prehľadnosť, zrozumiteľnosť a atraktívnosť prezentácie školy, t. j. web stránku školy alebo prezentáciu školy vo formáte Word, pričom každý člen poroty môže jednotlivým kandidujúcim JŠ udeliť 1, 5 alebo 10 bodov 

c) Do hlavnej časti súťaže postúpilo 9 jazykových škôl v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, v ostatných krajocho postúpilo 6 škôl.

d) Hlavná časť súťaže Hlasovanie prebiehala od 01. 05. do 09. 09. 2011.

Vyhodnotenie hlavnej časti súťaže

1) Do hlasovania sa mohol zapojiť každý návštevník stránky www.jazykovevzdelavanie.sk.

2) O umiestnení účastníkov v jednotlivých kategóriách rozhodol počet hlasov, počet slovných hodnotení/komentárov školy a hodnotenie poroty. 

3) Porota pozostávala zo štyroch členov, z ktorých každý mal tri hlasy pre jednotlivé kategórie, t. z. tri hlasy pre každý kraj a tri hlasy pre celoslovenskú kategóriu. Porotcovia mohli udeliť všetky tri hlasy jednej škole, alebo ich mohli rozdeliť medzi tri školy, ktoré hodnotili ako najlepšie.

Členovia poroty mohli samostatne alebo spoločne navštíviť účastníkov súťaže za účelom hodnotenia a udelenia hlasov. 

Porota hodnotila školy podľa jednotne stanovených kritérii. Kritéria nezahŕňajú: dĺžku existencie školy, počet vyučovaných jazykov a počet študentov.

Výhry  

1) Víťazi na prvých troch miestach v kategórii na úrovni krajov získali:

  • diplom (elektronický)
  • reklamu na stránke organizátora na jeden rok v hodnotách: 594€, 414€, 234€

2) Víťazi v celoslovenskej kategórii získali: 

  • diplom
  • reklamu na stránke organizátora na jeden rok v hodnotách: 834€, 594€, 414€

víťaz na prvom mieste okrem toho získal

  • jazykové pomôcky

3) Víťazi v celoslovenskom meradle boli vyhlásení po ukončení hlasovania na podujatí EDJ Nitra 2011 dňa 16. 09. 2011.

4) Vecné ceny získali aj traja z hlasujúcich. 

 

Pár z komentárov študentov, ktorí sa zapojili do hlasovania, pripojili aj názor a podporili tak "svoju" jazykovú školu: 

 

M. Veronika: Prima, Levice
Komentár: Táto škola by mala vyhrať pretože je najlepšia a pretože za pomoci skúsených a neskutočne trpezlivých vyučujúcich dokáže angličttinu naučiť aj úplné jazykové antitalenty. A pretože vidieť, že to čo robia nie je len ich práca ale aj záľuba.

 

G. Adrián: Anglická JŠ Oxford Martin
Komentár: Anglická jazyková škola Oxford vytvára príjemné rodinné prostredie. Jej doménou je učiť konverzačným spôsobom. Príjemne naladení lektori, hudba v priestoroch chodby, kuchynka a občerstvenie k dispozícii predurčujú túto školu k titulu najlepšia jazyková škola Slovenska. Pretože nielen kvalitná výučba, ale aj prostredie, atmosféra a vzťahy umocňujú kvalitu a prestíž školy! Navyše táto škola je najväčšou anglicky jazykovo zameranou školou v Turčiansom regióne.

 

K. Elif: Prima, Levice
Komentár: Som študentkou JŠ, myslím si, že by práve táto JŠ mala získať titul NAJ JŠ, pretože je to veľmi kvalitná škola. Rada do nej chodím. Sú tam profesionálny vyučujúci. Naozaj Vás zaradia do tej skupiny ako ste na tom s vedomosťami. Čo si myslím, že je super. Všetci sme v tej istej úrovni, čo sa mi osobne veľmi ľúbi :). Dúfam, že dostane titul NAJ JŠ Slovenska :) zaslúži si ju :) a aj keby nezískala ten titul, aj tak je NAJ ;)

 

Mgr. M. Dagmar: Prima, Levice
Komentár: spokojnosť, výsledky, ústretovosť študentom

 

Navštívte Slovensko: Empire JŠ

Komentár: V Bratislave odporúčame jednoznačne Empire!

 

F. Ivana: Anglická JŠ Oxford Martin
Komentár: Dbajú na každý detail pri výučbe, sú na seba a aj na nás nároční. Vládne tu pohoda.

 

MUDr. S. Elena: PRIMA, Levice
Komentár: Deti sú tam spokojné, myslím, že sa aj naučia cudzí jazyk, sú tam príjemní lektori. Fajn spolupráca, mladšia dcéra má rada Meggi...!