NAJ JŠ SR 2012

  

VÝSLEDKY 2. ročníka NAJ JŠ SR 2012

 

UMIESTNENIE V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH

 

Bratislavský

Nitriansky

Trnavský

1. miesto

Empire, Bratislava

1. miesto

Chantal, Komárno

1. miesto

Vallis, Trnava

2. miesto

Royal School, Bratislava

2. miesto

Vages, Nitra

2. miesto

C&M Languages, Piešťany

3. miesto

Berlitz, Bratislava

3. miesto

JŠ Prima, Levice

3. miesto

Your Choice, Trnava

Trenčiansky

Žilinský

Banskobystrický

1. miesto

Language & Partner, Trenčín

1. miesto

Jazyková škola, ŽIlina

1. miesto

Akademia Plus, Zvolen

2. miesto

Laremia, Prievidza

2. miesto

Ang. jaz. škola Oxford, Martin

2. miesto

Easy School, Ban. Bystrica 

3. miesto

B. S. School, Nová Dubnica

3. miesto

Rainbow, Dolný Kubín

3. miesto

Optima, Brezno

Prešovský

Košický

1. miesto

ICJ, Bardejov 

1. miesto

Vista, Košice

 

2. miesto

JŠ Plzenská, Prešov 

2. miesto

Duna - Nová jaz. škola, Košice 

 

3. miesto

Target School, Poprad

3. miesto

OLC, Košice

 

 

 

CELOSLOVENSKÉ UMIESTNENIE
1. miesto JŠ Empire, Bratislava
2. miesto ICJ, Bardejov
3. miesto Vallis, Trnava

 

Výhercovia z hlasujúcich na FB a cez sms: Lucia Franeková, Emil Hankovský, Majka Sidorová, Tibor Jobbagy, Janka kubova a Katka Malinovská

Výhercom a víťazným jazykovým školám srdečne gratulujeme!

Za nominované jazykové školy ste mohli hlasovať nasledovne:

  • cez Facebook kliknutím na "Like" pod visačkou nominovanej JŠ
  • cez sms v tvare: NAJJS (medzera) číslo nominovanej jazykovej školy (čísla skôl viď nižšie); sms odošlite na číslo 7005 

Vzor sms: NAJJS 99

Cena spätnej sms je 0,20 s DPH. Počet smsiek z jedného čísla nie je obmedzený. Sms je možné posielať zo sietí Orange, T-com a O2. Sms službu zabezpečuje: Mediatex, s.r.o., Bratislava 

Jazykové školy môžu informovať svojich študentov o možnosti hlasovania vyvesením oznamu vo svojej škole (stiahnuť oznam), alebo aj na svojej webovej stránke umiestnením banneru ocenenia. Kód banneru je k dispozícii tu

Koniec hlasovania: 07. 09. 2012 o 19:00 hod..

 

NOMINÁCIE NA NAJ JŠ 2012  

 

Bratislavský

Nitriansky

Trnavský

1. Empire jazyková škola, Bratislava

10. E-KU inštitút, Nitra

19. C&M Languages, Piešťany

2. Akadémia vzdelávania, Bratislava

11. inlingua, Nitra

20. Vallis, Trnava

3. Language Bistro, Bratislava

12. Helen Doron, Nitra

21. Lucky School, Hlohovec

4. Eurolingua, Bratislava

13. JŠ Prima, Levice

22. Wings – School of English, Sereď

5. Royal School, Bratislava

14. JŠ Kramár, Zlaté Moravce

23. Your Choice, Trnava

6. Štátna jazyková škola, Bratislava

15. Jazyková škola, Golianova, Nitra

24. Cool School, Senica

7. BiLingvi vzdelávacie centrum, Bratislava

16.Maxima, Nitra

 

8. Top English, Bratislava

17. Vages, Nitra

 

9. Berlitz, Bratislava

18. Chantal, Komárno

 

Trenčiansky

Žilinský

Banskobystrický

25. Laremia, Prievidza

31. Anglická JŠ Oxford, Martin

37. Progres, Ban. Bystrica

26. Language Centre, Partizánske

32. Viveus, Žilina

38. Akadémia Plus, Zvolen

27. J&M Language Academy, Myjava

33. Jazyková škola, Okružná, Žilina

39. Optima, Brezno

28. Language&Partner, Trenčín

34. Rainbow, Dolný Kubín

40. Easy School, Banská Bystrica

29. B. S. School, Nová Dubnica

35. Brainy, Žilina

41. Albion, Bsanká Bystricas

30. Sense, Prievidza

36. Globe, Čadca

42. JŠ Speak, Banská Bystrica

Prešovský

Košický

43. Target School, Poprad

49. OLC, Košice

 

44. ICJ, Bardejov

50: Vista, Košice

 

45. Speak Up, Poprad

51. Duna – Nová jazyková škola, Košice

 

46. JŠ, ul Plzenska, Prešov

52. Metropolitan jazyková škola, Košice

 

47. Resta, Svidník

53. Ivega Learning Center, Košice

 

48. Jazyková škola, Poprad

54. Inštitút európskych jazykov, Michalovce

 

 
Svoj hlas ste mohli poslať aj cez Facebook a cez sms.
 
 

Pravidlá NAJ jazyková škola Slovenska pre rok 2012

Systém súťaže  

1) Súťaž má 2 kategórie:

a) NAJ jazyková škola v jednotlivých krajoch (napr. NAJ jazyková škola Prešovského kraja)

b) NAJ jazyková škola Slovenska v celoslovenskom meradle

2) Časti súťaže: 

a) Prvá časť súťaže Navrhovanie kandidátov prebiehala od 01. 12. 2011 do 15. 02. 2012. 

d) Hlavná časť súťaže Hlasovanie práve prebieha: od 1. marca do 7. septembra 2012.

Vyhodnotenie hlavnej časti súťaže

1) Do hlasovania sa môže zapojiť každý návštevník stránky www.jazykovevzdelavanie.sk.

2) O umiestnení účastníkov v jednotlivých kategóriách rozhoduje počet hlasov, počet slovných hodnotení/komentárov školy a hodnotenie poroty v hlavnej časti (nie pripočítaním k bodom z časti Navrhovanie kandidátov). 

3) Porota pozostáva zo štyroch členov, z ktorých každý ma tri hlasy pre jednotlivé kategórie, t. j. tri hlasy pre každý kraj a tri hlasy pre celoslovenskú kategóriu. Porotca môže udeliť všetky tri hlasy jednej škole, alebo ich môže rozdeliť medzi tri školy, ktoré hodnotí ako najlepšie.

Členovia poroty môžu samostatne alebo spoločne navštíviť účastníkov súťaže za účelom hodnotenia a udelenia hlasov. 

Porota hodnotí súťažiace školy podľa jednotne stanovených kritérii. Kritéria nezahŕňajú: dĺžku existencie školy, počet vyučovaných jazykov a počet študentov.

Výhry  

1) Víťazi na prvých troch miestach v kategórii na úrovni krajov získajú:

  • diplom (elektronický)
  • reklamu na stránke organizátora na jeden rok v hodnotách: 594€, 414€, 234€

2) Víťazi v celoslovenskej kategórii získajú: 

  • diplom
  • reklamu na stránke organizátora na jeden rok v hodnotách: 834€, 594€, 414€

víťaz na prvom mieste okrem toho získa:

  • členstvo v IALF na jeden rok

4) Vecné ceny získajú aj vyžrebovaní výhercovia spomedzi hlasujúcich, ktorí budú informovaní o výhre telefonicky alebo správou. 

5) Organizátor má výhradné právo na zmenu výhry a to bez udania dôvodu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. V prípade, že sa víťaz (JŠ) podujatia nezúčastní a ani si neprevezme výhru do 30 dní odo dňa konania podujatia, výhra zostáva vlastníctvom organizátora.

Organizačný poriadok ocenenia

NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SR