Najrozšírenejšie jazyky a jazyky, ktoré sa najviac učíme - najnovšie výsledky

 
Podľa najnovších údajov je najrozšírenejším používaným jazykom stále čínština.
Čínština sa považuje za makrojazyk, ktorý zahŕňa rôzne dialekty ako sú Gan, Min Dong, Cantonese, Hakka, Jinyu, Min Bei, a pod..
 
 
World of Languages
Autor mapy: Alberto Lucas Lopez
 

Číslom jedna medzi jazykmi, ktoré sa učíme, však zostáva angličtina s 1 500 miliónmi žiakov od detí až po dôchodcov.

Druhým najčastejšie sa učeným jazykom je francúzština s 82 miliónmi žiakov nasledovaná čínštinou s 30 miliónmi žiakov.