Banská Bystrica - PhDr. Regina Pinková

 

NEMČINA / DEUTSCH

 

VZDELANIE

EDUCATION

KURZY

COURSES

CENA OD

PRICE FROM

FF UK, Bratislava

UMB, Banská Bystrica

- individuálne a miniskupiny

- všetky jazykové úrovne

Príprava na všetky typy skúšok:

- maturita

- štátna skúška

- certifikované skúšky

(Östrreichisches Sprachdiplom,

Deutsches Sprachdiplom,

Goethe Zertifikat, ...)

dohodou
KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Nám. Slobody 9,

Banská Bystrica

web tu

Tel.: 0905.66.77.05

E-maily: regina.pinkova(at)gmail.com

info(at)nemcinabb.sk

 

GOETHE INSTITUT

Prehľad skúšok Goetheho inštitútu

  Dokladmi o znalostiach nemeckého jazyka sú medzinárodne uznávané certifikáty a diplomy, ktoré udeľuje Goethe Institut. Tieto certifikáty zlepšujú šance na medzinárodnom trhu práce a niektoré z nich umožňujú štúdium na nemeckých vysokých školách bez nevyhnutnosti preukázania sa ďalším...