JŠ nominované na titul NAJ JŠ SR 2015

V polovici februára prebehla uzávierka navrhnutých kandidátov, z ktorých boli následne vybrané školy nominované na získanie titulu "NAJ jazyková škola Slovenska 2015".

Za nominované školy je možné hlasovať od 2. marca do 23. septembra do 23:00 hod..

Ak je tá „Vaša JŠ“ medzi nominovanými, venujte jej svoj hlas!

Ocenenie NAJ JŠ SR je prestížne celoslovenské ocenenie pre jazykové školy, ktoré prebieha v dvoch fázach: 

1) "Navrhovanie kandidátov“

Navrhovanie prebiehalo od decembra 2014 do 15. februára 2015. Návrhy na kandidátov mohli zasielať školy, žiaci, priaznivci, bývalí študenti...

2) Hlavná fáza "Hlasovanie"

V hlavnej fáze prebieha hlasovanie za nominované školy a na základe jeho výsledkov a bodov poroty sú v septembri vyhlásení držitelia titulov v rámci príslušného kraja a tiež v celoslovenskom meradle.

Nominované školy majú k dispozícii nástroje, ktorými môžu informovať svocjich študentov a priaznivcov o svojej nominácii.

Podrobné informácie ako hlasovať a vyhrať a zoznam noinovaných škôl nájdete na stránke aktuálneho ročníka ocenenia.