Nové Zámky - Ing. Katarína Šebíková

 

ANGLIČTINA / ENGLISH

 

VZDELANIE

EDUCATION

KURZY 

COURSES

CENA OD

PRICE FROM

EF UMB B. Bystrica

základná štátnica z AJ

ZŠ, SŠ

konverzácie

príprava na maturity

príprava na certifikáty

vzdelávanie dospelých

/ 60 min.
KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Tel.: 0904.822.531

Skype: Catherine24

E-mail: kajagreg(at)seznam.cz