Novinka - akreditovaná jednoodborová angličtina

Pre záujemcov o štúdium AJ - deadline 31. 3.

link na info