O japončine

 

 • Japončina patrí do japonsko-rjukjuskej jazykovej skupiny.
 • Hovorí ňou 127 miliónov ľudí hlavne v Japonsku, ale aj v japonských emigračných komunitách po celom svete.

 
NIEČO Z GRAMATIKY

 

 • V japončine nie je časovanie slovies.
 • Vo všeobecnosti rozlišuje dva časy: minulý a neminulý.
 • Podstatné mená nemajú rody.
 • Rozlišovanie jednotného a množného čísla nie je dôležité, takmer neexistuje.
 • Poradie slov vo vete je absolútne voľné, okrem slovesa, ktoré je na úplnom konci vety.
 • Otázka sa tvorí pridaním opytovacej častice "ka" na koniec vety.
 • Nie je ťažké naučiť sa výslovnosť, kedže v japončine je len 48 hlások pozostávajúcich z 5 samohlások a 11 spoluhlások.
 • Japončina je ťažká kvôli svojej písomnej forme, ktorá má 3 metódy: tisícky čínskych znakov nazývaných Kanji a 2 japonské skupiny po 48 znakov, ktoré sa volajú Hiragana a Katakana. Japončina je preto považovaná za najkomplexnejší písaný jazyk sveta. Ak sa chcete naučiť po japonsky, je potrebné, aby ste kompletne zvládli Hiraganu a Katakanu a aspoň pár stoviek znakov z Kanji.
 • Väčšina slov má dva korene výslovnosti, čínsky a japonský. Sú úplne odlišné, takže učenie japončiny je ako učenie sa dvoch jazykov naraz.

 

 Tokyo                                                     Kyoto 

Fuji 

 • Japončinu je možné písať aj románskymi znakmi, takáto forma sa nazýva romaji, je to však nepraktické. Romaji sa používa predovšetkým pre cudzincov pri štúdiu japončiny.
 • Tokyo a Sapporo sú považované za dve hlavné centrá štandartnej japončiny, všetky ostatné oblasti majú svoje vlastné akcenty a dokonca odlišné slová. Najrozoznateľnejším je Osaka akcent.

 

SLOVNÁ ZÁSOBA

 

 • Japonská slovná zásoba je značne ovplyvnená výpožičkami slov z iných jazykov. Od neskorého 19. storočia prebrala japončina aj nespočetné množstvo slov zo západných jazykov, najmä z angličtiny.
 • Japončina má málo slov pre vyjadrenie náklonnosti a lásky a nepatria k tým, ktoré sa používajú denne.
 • Takisto sa nepoužívajú vulgárne výrazy a japonci sa nevyjadrujú priamo.
 • Ťažko by ste v nej našli niečo ako rýmujúca sa poézia.
 • Ak chcete povedať rovnakú vec v angličtine a japončine, v japončine to trvá dva krát toľko.

 

ZOPÁR JAPONSKÝCH FRÁZ

 

Dobrý deň!            Konnichiwa (こんにちは)

Dobrý večer!          Konbanwa (こんばんは)

Ja som Slovák.      Watashi wa Surobakia jin desu (わたしはスロバキアじんです)

 

Nehovorím po japonsky?   Nihongo ga hanasemasen (にほんごがはなせません)

Hovoríte po anglicky?       Eigo wo hanashimasuka? (えいごをはなしますか?)

Hovorím po anglicky.        Eigo ga ha nasemasu (えいごがはなせます)

Nerozumiem.                   Wakarimasen (わかりません)

Rozumiem.                     Wakarimasu (わかります)

Hovorte pomaly.              Yukkuri hanashite kudasai (ゆっくりはなしてください)

 

Ďakujem.        Arigatou (ありがとう)

Prepáčte.        Gomennasai (ごめんなさい)

Áno.               Hai (はい).

Nie.                Iie (いいえ)

Pomoc!           Tasukete! (たすけて!)

 

Kde je nemocnica?    Byouin ha doko desuka (びょういんはどこですか?)

Kde je záchod?         Toire ha doko desuka (トイレはどこですか?)

Kde je pošta?            Yubinkyoku ha doko desuka (ゆうびんきょくはどこですか?)

Kde je telefón?           Denwa ha doko desuka (でんわはどこですか?)

 

Čo je to?                    Sore ha nan desuka (それはなんですか?)

Koľko (to) stojí?          Kore ha) ikura desuka ((これは) いくらですか)

 

Číslovky

0          zero/rei (ぜろ/れい)

1          ichi (いち)

2          ni (に)

3          san (さん)

4          shi/yon (し/よん))

5          go (ご)

6          roku (ろく)

7            shichi/nana (しち/なな)

8          hachi (はち)

9          kyuu (きゅう)

10        juu (じゅう)

20        ni-juu (にじゅう)

100      hyaku (ひゃく)

1,000   sen (せん)

10,000 man (まん)

 

Chceš vedieť aké certifikáty z japončiny je možné získať?

Vaše príspevky o japončine:

pvefjrdg@gmail.com

Nike Air Max 90 (Womens) | 15.12.2014

Pridať nový príspevok