O čínštine

  

  • Čínština je sinotibetský jazyk.
  • Hovorí sa ňou v Číne, na Taiwane a v čínskych komunitách po celom svete.
  • V čínštine je viacero dialektov.
  • Za štandard sa považuje mandarinčina, v akademických kruhoch nahradzovaná pojmom Modern Standard Chinese , čiže súčasná štandardná čínština, ktorou hovorí najviac ľudí na svete.
  • Za najstaršie dôkazy čínskeho písma sa považujú nápisy na korytnačine a zvieracích kostiach z Che–nanu, datované do 14. – 11. storočia pred Kristom. Tieto kosti boli v Číne vykopávané už od 19. storočia, ale podľa ľudových povier v nich ľudia videli dračie kosti a tak im pripisovali liečivú moc.
  • Čínske písmo je jeden z najstarších systémov písma. Každý znak čínskeho písma zodpovedá jednej slabike. Zo 70 tisíc znakov sa bežne používa cca 5-6 tisíc.
  • Prepis čínskych znakov do latinky v Číne spadá pod oficiálne záväzný systém nazývaný pchin-jin. Na Slovensku sa používa štandard vypracovaný v Česko-Slovensku kolektívom sinológov Orientálneho ústavu začiatkom 50. rokov minulého storočia.

 

Chces vedieť, aké certifikáty z čínštiny je možné získať?