O DELE

 

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España.

  • El Diploma de Español Nivel A1 acredita la competencia lingüística suficiente para comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en cualquier lugar del mundo hispanohablante, encaminadas a satisfacer necesidades inmediatas.
  • El Diploma de Español Nivel A2 acredita que el candidato es capaz de comprender frases y expresiones cotidianas de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
  • El Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) acredita la competencia lingüística suficiente para comprender y reaccionar adecuadamente ante las situaciones más habituales de la vida cotidiana y para comunicar deseos y necesidades de forma básica.
  • El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) acredita la competencia lingüística suficiente para desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias normales de comunicación que no requieran un uso especializado de la lengua.
  • El Diploma de Español Nivel C1 acredita la competencia lingüística suficiente para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que se quiere decir. El candidato tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico, incluidas expresiones idiomáticas y coloquiales.
  • El Diploma de Español Nivel C2 (Superior) acredita la competencia lingüística necesaria para desenvolverse en situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un conocimiento de los hábitos culturales que a través de ella se manifiestan. 

 

CERF DELE
C2 Nivel C2 Superior 
C1  Nivel C1
B2 Nivel B2 Intermedio
B1 Nivel B1 Inicial
A2 Nivel A2 
A1 Nivel A1

Detailné informácie o Diplomas v slovenčine nájdete tu

Modelos para candidatos

Ešte viac o diplomas sa dozviete tu (v španielčine).

 

SKÚŠKY DELE 

 

Zápisy na skúšky:

Zapísať sa môžete priamo v Aula Cenvantes Bratislava, faxom alebo poštou. Na zápis potrebujete kópiu občianského preukazu, kópiu o uhradení poplatku za skúšku a vyplnenú prihlášku, ktorú si môžete vyzdvihnuť v Aule Cervantes alebo stiahnuť tu.

Termíny skúšok:

máj a november

 

Orientačné ceny:

NIVEL A1: 35 €

NIVEL A2: 41 €

NIVEL B1 (INICIAL): 48 €

NIVEL B2 (INTERMEDIO): 59 €

NIVEL C2 (SUPERIOR): 71 €

... A PO SKÚŠKACH SI ZASLÚŽIŠ 

D.I.E.

O DIE (Diploma Internacional de Español)

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodne platný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od veku 7 rokov. Certifikát potvrdzuje jazykovú zdatnosť...

Termíny - Convocatorias de exámenes DIE

ina, Brno   Skúšky je možné zorganizovať pri počte 5 a viac kandidátov aj v Banskej Bystrici a Košiciach.   2018 / 2019 Termín Mesto Uzávierka...

Registrovaní lektori D.I.E.

  AKREDITOVANÍ SKÚŠAJÚCI PROFESORI  Chaveli Moreno Leyva, reg. č. 007 - akr. skúšajúci Dudová Anna, reg. č. 001 - akr. škúšajúci; medzinárodný koordinátor pre SR-ČR-HU-PL-AU; výber a...

CERTIFIKÁTY OBCHODNÁ ŚPANIELČINA

BULATS Español

  BULATS je testovací systém, ktorý pozostáva z viacerých testov. Tieto môžu byť vykonané samostatne alebo v kombináciách. Štandartný BULATS Test – testuje kompletnú znalosť jazyka;...

CERTIFIKÁTY - OBCHODNÁ ŠPANIELČINA

   En 1978 la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid estableció los Exámenes de Espańol Comercial en dos niveles: Certificado y Diploma. El objetivo era doble: ofrecer a las...