O TELC

 

Európske jazykové certifikáty predstavujú systém jazykových skúšok, ktoré vychádzajú zo Spoločného európskeho rámca (CEFR) odporúčaní o výučbe, učení sa a vyhodnocovaní jazykových vedomostí a zručností.

Uvedený systém skúšok je postavený tak, aby bolo možné na základe jednotných kritérií a štandardov vyhodnocovať jazykové vedomosti a zručnosti v rôznych jazykoch na rôznych vedomostných úrovniach.

Európsky jazykový certifikát vyjadruje schopnosť jeho držiteľa ovládať jazyk na komunikatívnej úrovni, čo predpokladá praktické zvládnutie všetkých jazykových zručností (hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie). V rámci skúšky kandidát preukazuje schopnosť písomne aj ústne reagovať na konkrétne situácie a problémy, ktoré musí riešiť v rámci bežného profesionálneho života. Uvedeným požiadavkám je prispôsobená taktiež príprava, ktorá nie je tradičná, ale spočíva v učení sa cez modelové situácie a úlohy, ktoré prináša každodenná prax.

Exkluzívnym držiteľom licencie skušobného centra Európskych jazykových certifikátov na Slovensku je Akadémia vzdelávania, ktorá má na vedenie prípravných kurzov, ako aj na skúšanie špeciálne vyškolených lektorov.

Objektívnosť testovania ja zaručená jednotným testovacím systémom, ktorý je vypracovaný a monitorovaný renomovanou zahraničnou organizácia.

 

V súčasnosti je možné získať Európske jazykové certifikáty z:

  • angličtiny - Certificate in English
  • nemčiny - Test Arbeitsplatz Deutsch, Zertifikat Deutsch - v spolupráci s AJAK Praha, Zertifikat Deutsch Plus

Tieto certifikáty sú na úrovni B, čo predpokladá stredne pokročilú úroveň ovládania jazyka.

Sú vhodné pre: študentov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, stredný a vyšší manažment.

Skúšku na Európsky jazykový certifikát je možné absolvovať na pobočkách Akadémie vzdelávania a môže sa jej zúčastniť kandidát starší ako 14 rokov po predchádzajúcej príprave v jazykových kurzoch AV, ktorá však nie je podmienkou.