O fínčine

 

 • Fínčina je ugrofínsky jazyk.
 • Je úradným jazykom vo Fínsku a Karelsku.
 • Používa sa tiež USA, Švédsku, Nórsku, Kanade a Rusku.
 • Prvé písané fínske texty sa objavili v 16 storočí. Prvú knihu vydal Mikael Agricola v roku 1548. Bol to preklad Nového zákona.
 • Až po roku 1863, po tom ako Fínsko prešlo pod nadvládu Ruska,  sa mohla fínčina začať používať pri styku s úradmi. Dovtedy bola úradným jazykom na území Fínska švédčna.
 • V roku 1883 bola fínčina odporučená ako úradný jazyk a pre vydávanie dokumentov.  
 • Vo fínčine je veľký rozdiel medzi hovorovým a spisovným jazykom. 

 

 • Fínčina je spevavý jazyk, má až 8 samohlások a, e, i , o , u + ä, ö a y.
 • Namiesto používania dĺžňov sa samohlásky zdvoja, napr. slovo zábava by fíni napísali ako zaabava.
 • Vo fínčine nie sú veľmi bežné písmená b,c alebo z.
 • Má až 14 pádov. Všetky vzťahy sa vyjadrujú príponami. Príklad: v dome - talossa; do domu - taloon; z domu - talosta
 • Slovesá sa časujú, tak ako aj v slovenčine.
 • Na rozdiel od slovenčiny nerozoznáva rody, takže on, ona, ono sa vyjadrujú jedným slovom hän. 
 • Vo fínčine neexistuje určitý a neurčitý člen. 
Malý slovensko – fínsky slovníček nájdete tu.

Stiahnite si Moje prvé fínske slovesá

 

 Kurz fínčiny pre začiatočníkov online (fínsko-anglický).

Chceš sa dozvedieť viac o skúškach a certifikátoch z fínčiny?