ICFE (International Certificate in Financial English)

 

Cambridge ICFE je uznávaná jazyková kvalifikácia pre účtovníkov a finančných profesionálov. Certifikát vznikol na základe požiadaviek preukázania znalostí angličtiny vo finančnej oblasti a bol vytvorený v rámci spolupráce University of Cambridge ESOL Examinations a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Kedy a kde? Skúšky ICFE je možné vykonať dvakrát ročne, v máji a novembri, na British Council.

Cena: 200 EUR

Príprava: Podmienkou prihlásenia na skúšku nie je absolvovanie kurzu, pre vyššiu úspešnosť sa však odporúča absolvovať špecializovaný prípravný kurz. Takéto kurzy ponuka British Council v Bratislave a nájdete ich aj v ponuke niektorých jazykových škôl.

Skúška má štyri samostatné časti: čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie a trvá cca 3.5 hodiny. Testy sú založené na úlohách a témach, s ktorými sa finanční profesionáli môžu stretnúť v ich každodennom živote, ako napríklad: finančné správy, poistenie, investície, účtovnícky software, ohodnocovanie spoločností a pod..

Výsledky testov sú zvyčajne k dispozícii približne šesť týždňov po skúškach. Certifikát obdržia kandidáti, ktorí v teste dosiahli úroveň B2 alebo C1.

 

Cambridge Financial English consists of 20 topic-based modules:

 1. Jobs in finance
 2. Basic financial accounting
 3. Company results
 4. Cash flow
 5. Teamwork and managing people
 6. Accounting software and IT
 7. Company formation and company law
 8. Internal audits and control
 9. Taxation
 10. Client relations
 11. IFRS and accounting standards
 12. Audit and assurance
 13. Banking and insurance
 14. Financial markets
 15. Risk assessment and analysis
 16. Mergers and acquisitions
 17. Budgeting
 18. Debt and corporate distress
 19. Ethics and corporate governance
 20. Strategic financial management

Recommended book for preparation for ICFE

Absolute Financial English - Julie Pratten: Coursebook with audio CD

(DELTA Publishing)

 

ICFE Handbook for Candidates (PDF)

ICFE Handbook for teachers (PDF) 

Podrobnejšie informácie, vzorové testy, príručky nájdete tu (v angličtine).

Na skúšku sa môžete prihlásiť online formulárom.

Group on Facebook