O maďarčine

 

  • Maďarčina (magyar nyelv) je ugrofínsky jazyk a je to jediný jazyk v strednej Európe, ktorý nie je indoeurópskym jazykom.
  • Maďarsky hovorí cca 14,5 miliónov ľudí, z toho asi 10 miliónov v Maďarsku.
  • Maďarčina je úradným jazykom v Maďarsku a od 1. 5. 2004 je aj jedným z úradných jazykov v EU.
  • Dejiny maďarčiny sa delia na niekoľko období:

- pramaďarské obdobie (1000/500 pred Kr. – 896/1000 po Kr.)

- staromaďarské obdobie (896/1000 – cca 1541): obdobie do začiatku nadvlády turkov nad maďarmi

- stredomaďarské obdobie (1541 – cca koniec 18 stor.): obdobie do osvietenectva (maďarského národného obrodenia)

- novomaďarské obdobie (od konca 18. storočia dodnes)

  • Prvé nápisy v maďarčine pravdepodobne pochádzajú z 10 storočia a boli písané v rovásírás, tzv. staromaďarskom runovom písme.
  • Prvým súvislým textom v maďarčine bola modlitba obsahujúca 190 slov z konca 12 storočia.
  • Prvé knihy v maďarčine sú z 15 storočia, väčšinou kódexy s náboženským obsahom.
  • K vytvoreniu úplne jednotného spisovného maďarského jazyka došlo koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia v dôsledku osvieteneckých myšlienok.
  • Prvé akademické pravidlá maďarského pravopisu vyšli roku 1832.
  • V roku 1844 sa maďarčina stala úradným jazykom Uhorska namiesto latinčiny.

 

Skúšky a certifikáty z maďarčiny