O nemčine

 

 • Nemčina je germánsky jazyk patriaci do indo-európskej skupiny jazykov.
 • V súčasnosti hovorí po nemecky viac ako 100 miliónov ľudí.
 • Patrí medzi tri najvyučovanejšie jazyky a tiež patrí medzi desiatku najhovorenejších jazykov. Okrem toho sa nachádza v prvej päťke najpoužívanejších jazykov na Internete.
 • Je oficiálnym jazykom v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Luxemburgu ako aj v častiach Talianska a Belgicka.
 • Existujú dve hlavné delenia nemčiny: Hochdeutsch a Plattdeutsch.
 • Nemčina nie je regulovaná nijakým oficiálnym orgánom. Regulovaná je len písomná forma Radou pre nemeckú ortografiu (Rat fur deutsche Rechtschreibung).

 • Z historického hľadiska má nemčina tri hlavné obdobia: Starú nemčinu (st. 750 - 1050), Stredovekú nemčinu (st.1050 - 1500) a Modernú nemčinu (od st.1500 dodnes).
 • Najstaršie existujúce záznamy v nemčine sa datujú okolo r. 750. V tomto prvom období sa v písomnej forme používali dialekty a neexistoval nijaký štandartny jazyk.
 • V stredovekom období sa vyvinula relatívne uniformá písomná forma jazyka vo vláde.
 • Počas 18. storočia množstvo vynikajúcich spisovateľov dalo nemčine modernú štandartnú formu zhruba zodpovedajúcu tej dnešnej.
 • V roku 1880 sa po prvý krát objavili gramatické a ortografické pravidlá v Duden Handbook a v r.1901 boli vyhlásené za štandartnú definíciu nemčiny. Štandartná nemecká ortografia následne existovala v nezmenenej forme až do roku 1998, kedy bola oficiálne vyhlásená za platnú reforma hláskovania nemčiny z roku 1996.

Lacné letenky- Frankfurt

 

Chceš sa dozvedieť viac o skúškach z nemčiny?

 

ODPORÚČAME VYUŽIŤ POROVNANIE KURZOV

Compare language courses of schools in Germany and pay less

 

About German

 

 • German is the second most used foreign language in the EU. It is one of the working languages of the European Commission. Approximately 32% of citizens of the EU say they can converse in German (either as a mother tongue or as a second or foreign language.
 • Standard German is the only official language in Liechtenstein, it shares the official status with other languages in Germany, Austria, Switzerland, Belgium and Luxembourg.
 • Locally, it is used, for example, in Italy, Romania, Denmark, or Slovakia.
 • Besides, it is one of the first five languages used on Internet.
 • The oldest known records in German are dated in 750. In that period only the dialects were used in written form, and there was no standard language.
 • First grammar and ortography rules appeared in Duden Handbook in 1880. In 1901 they were promulgated the standard form which existed until 1998 when the reform of German spelling, from the year 1996, became applicable.
 • There is no official regulatory body of German language. Only German orthography is regulated by the Council for German Orthography.