O skúškach FCE, CAE a PCE

 

FCE

 

FCE (First Certificate in English) je najrozšírenejšia zo všetkých skúšok Cambridge ESOL. Podľa Rady Európy zodpovedá FCE stupňu znalosti B2. Skúška je medzinárodne uznávaná a vyžadovaná v oblasti štúdia aj v praxi. Je vhodná pre študentov i pre pracujúcich a taktiež dopomohla mnohým nezamestnaným k získaniu zamestnania.

Skúšku realizuje British Council a akreditované skúšobné centrá. 

Kedy? V marci, júni a decembri 

Cena za vykonanie skúšky: od 170 EUR (5121.42 SKK)

Príprava: Podmienkou prihlásenia na skúšku nie je absolvovanie kurzu, pre vyššiu úspešnosť sa však odporúča absolvovať špecializovaný prípravný kurz. Takéto kurzy ponuka British Council v Bratislave a nájdete ich aj v ponuke rôznych jazykových škôl.

FCE je skúška určená pre všetkých záujemcov, ktorí sú schopní používať každodennú angličtinu v hovorenej a písomnej forme na upper-intermediate úrovni. Pozostáva zo speakingu, čítania, písania, gramatickej časti a počúvania. 

Je FCE pre Vás?

Dokážete v angličtine:

    - porozumieť textu z rôznych zdrojov?

  • robiť si poznámky, zatiaľ čo niekto iný rozpráva po anglicky?
  • rozprávať sa s ľuďmi na rôzne témy?
  • rozumieť programom v angličtine v rádiu a televízii?

Ak tieto body popisujú Vaše zručnosti, alebo sa učíte angličtinu s cieľom ich dosiahnuť, potom je FCE tá správna skúška pre Vás.

FCE je tiež cestou k vyšším stupňom certifikátov: CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English).

Informácie pre kandidátov (v angličtine).

FCE príručka pre kandidátov (v angličtine).

FCE príručka pre učiteľov (v angličtine).

Na skúšku na FCE sa môžete prihlásiť online formulárom

Tipy na štúdijné knihy a zdroje.

Priprav sa na FCE na Malte!

 

CAE

 

CAE je skúška pre kandidátov ovládajúcich angličtinu na advanced úrovni. Zodpovedá stupňu C1 podľa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), ktorý rozoznáva šesť úrovní jazykových schopností od A1 po C2.

Skúšku realizuje British Council a akreditované skúšobné centrá. 

Kedy? V marci, júni a decembri .

Cena za vykonanie skúšky: cca 180 EUR 

Príprava: Podmienkou prihlásenia na skúšku nie je absolvovanie kurzu, pre vyššiu úspešnosť sa však odporúča absolvovať špecializovaný prípravný kurz. Takéto kurzy ponuka British Council v Bratislave a nájdete ich aj v ponuke niektorých jazykových škôl.

Je CAE pre Vás?

Dokážete:

  • používať angličtinu efektívne na prácu a štúdium?
  • používať angličtinu so samozrejmosťou a flexibilne?
  • vytvoriť dobre štrukturovaný, jasný a komplexný písomný útvar?

Ak tieto body popisujú Vaše zručnosti, alebo sa učíte angličtinu s cieľom ich dosiahnuť, potom je CAE tá správna skúška pre Vás.

CAE je medzinárodne uznávaný certifikát. Množstvo zamestnávateľov, univerzít a vládnych inštitúcií ho hodnotí ako kvalifikáciu z advanced English. CAE je tiež cestou k vyššiemu stupňu CPE (Certificate of Proficiency in English).

CAE má páť častí :

Reading: 1 hod. 15 minút

Vašou úlohou je porozumieť rôznym textom z fiction a non-fiction kníh, časopisov, novín.

Writing: 1 hod. 30 minút

Úlohou je napísať dve rôzne písomné práce ako článok, report, návrh a recenzia.

Use of English: 1 hod.

Test na kontrolu ovládania gramatiky a slovnej zásoby.

Listening: 40 minút

Porozumenie rôznym typom nahrávok (z rádia, rozhovoru apod.).

Speaking: 15 minút

Speaking test sa realizuje vo dvojici alebo trojici a testuje sa v ňom schopnosť interakcie so skúšajúcim, s ďalšími kandidátom a sebou samým.

Tipy na štúdijné knihy

Priprav sa na CAE na Malte!

CPE

 

CPE je pre kandidátov ovládajúcich angličtinu na profesionálnej úrovni. CPE zodpovedá úrovni C2 podľa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). CPE certifikát je medzinárodne uznávaný certifikát a má doživotnú platnosť. Množstvo zamestnávateľov, univerzít a vládnych inštitúcií ho hodnotí ako kvalifikáciu z proficiency English.

Skúšku realizuje British Council a akreditované skúšobné centrá. 

Kedy? V marci, júni a decembri 

Cena za vykonanie skúšky: cca 185 EUR 

Príprava: Podmienkou prihlásenia na skúšku nie je absolvovanie kurzu, pre vyššiu úspešnosť sa však odporúča absolvovať špecializovaný prípravný kurz. Takéto kurzy ponuka British Council v Bratislave a nájdete ich aj v ponuke niektorých jazykových škôl.

Je CPE pre Vás?

Dokážete:

  • radiť v angličtine, hovoriť o komplexnýxh a citlivých záležitostiach? 
  • porozumieť jemnejším odtieňom v dokumentoch, korešpondencii a reports?

Ak tieto body popisujú Vaše zručnosti, alebo sa učíte angličtinu s cieľom ich dosiahnuť, potom je CPE tá správna skúška pre Vás.

CPE má pať častí:

Reading: 1 hod. 30 minút

Úlohou je porozumieť významu anglického textu na úrovni slova, paragrafu a celého textu.

Writing: 2 hod.

Úlohou je napísať písomné útvary ako krátky príbeh, list, report alebo kompozícia, každý v rozsahu cca 300—350 slov.

Use of English: 1 hod. 30 minút

Testujú sa znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a schopnosť sumarizácie informácií.

Listening: 45 minút

Testuje sa porozumenie rôznych typov nahrávok ako správy, prednášky, verejné oznámenia.

Speaking: 19 minút

Prebieha vo dvojici alebo trojici a testuje sa schopnosť zapojiť sa do rôznych typov interakcie so skúšajúcim, ďalším kandidátom a sebou samým.

CPE Handbook fo Candidates (PDF)

CPE Handbook for Teachers (PDF) 

Tipy na štúdijné knihy.

Priprav sa na CPE na Malte!

Ďalšie informácie o týchto skúškach nájdete tu (v angličtine).

CVIČENIA NA FCE - SOFTWARE PROGRAM

PRÍPRAVA NA FCE/CAE/CPE

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ

 

BA: Mgr. Vadasová - FCE

 

NITRIANSKY KRAJ

 

NITRA: Mgr. Motajová - FCE

NITRA: Helen Doron

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

 

Pípravné kurzy na certifikáty z angličtiny - FCE, CAE, PET v Prešovskom kraji.

 

 

TRENČIANSKY KRAJ

 

Príprava na Cambridgské certifikáty (FCE,CAE,CPE) a skúšku IELTS v Trenčíne, Dubnici n/V a v N.Dubnici.

 

 

ŽILINSKÝ KRAJ

Príprava na Cambridge skúšky FCE a CAE v Žiline.

 

Ponúkate prípravu na tieto certifikáty? Objednajte si uverejnenie Vášho textového linku - kontaktujte nás na jazykove(at)gmail.com.

SKÚŠOBNÉ CENTRÁ