O slovenčine

 

Slovenčina je oficiálnym jazykom na Slovensku (hovorí ňou 5 mil. ľudí). Hovorí sa ňou tiež v USA (1200000), Českej republike (350000), Srbsku (60000), Írsku (30000), Rumunsku (22000), Poľsku (20000), Kanade (20000), Maďarsku (11800), Chorvátsku (5000), Austrálii, Rakúsku a na Ukrajine.

Slovenčina používa latinskú abecedu s malými modifikáciami, ktoré zahŕňajú štyri diakritické znamienka (ˇ, ´, ¨, ^) písané nad určitými písmenami.

Základným pravidlom slovenského hláskovania je "Píš ako počuješ“. Ďalším pravidlom je etymologické pravidlo, ktoré je viditeľné v používaní mäkkého “i “ po určitých spoluhláskach a tvrdého “y”  po iných, hoci obidve sa vyslovujú rovnako.

V slovenčine nie sú nijaké členy. Podstatné mená sa skloňujú (jazyk – language, o jazyku – about language) a slovesá sa časujú (hovorím – I speak, hovoríš – you speak).

Kedysi v slovenčine existovali dva minulé časy, ale jeden z nich sa už v modernom jazyku nepoužíva, príklad:

“urobil som” (I did / I have done) – stále sa používa

“bol som urobil” (I had done)  - nepoužíva sa

V slovenčine je len jeden budúci čas.

Slovenčina je regulovaná Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra na Slovenskej akadémii vied.

 

 

About Slovak

 

Slovak is the official language in Slovakia (spoken by 5 mil. people. It is also spoken in the USA (1,200,000), the Czech Republic (350,000), Serbia (60,000), Ireland (30,000), Romania (22,000), Poland (20,000), Canada (20,000), Hungary (11,800), Croatia (5,000), Australia, Austria, and Ukraine.

Slovak uses the Latin Alphabet with small modifications that include four diacritics(ˇ, ´, ¨, ^) placed above certain letters.

The primary principle of Slovak spelling is the principle, "Write as you hear". Another principle is the etymological one which can be seen in the use of “i “after certain consonants and of “y” after other consonants, although both pronounced the same way.

There are no articles in Slovak. Nouns are declined (jazyk – language, o jazyku – about language), and verbs are conjugated (hovorím – I speak, hovoríš – you speak).

Once there were two past tenses, but one of them is not used in the modern language any more, an example:

“urobil som” (I did / I have done) – still in use

“bol som urobil” (I had done)  - not used

There is one future tense.

Slovak is regulated by Ľudovít Štúr Institute of Linguistics (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra) at Slovak Academy of Sciences (Slovenská akadémia vied).

There is also the rarely applied grammatical principle, under which, for example, there is a difference in writing, but not in the pronunciation, between the basic singular and plural form of masculine adjectives, for example “vysoký chlapec” (tall boy – sg.) vs ”vysokí chlapci” (tall boys – pl.), both pronounced /pekni:/.

Most foreign words receive Slovak spelling immediately or after some time, for example, "weekend" is spelled ”víkend”, "software" – ”softvér”.

The acute mark (in Slovak "dĺžeň", "prolongation mark") indicates a long vowel (ráno /ra:no/=morning), and can be used also above the consonants "l" and "r" (stĺp /stl:p/= column, vŕba /vr:ba/= willow).

The circumflex ("vokáň") exists only above the letter "o" (kôš /kuosh/ = basket).

The umlaut ("prehláska", "dve bodky" = two dots) is only used above the letter "a" (mäso /mæso/ = meat).

The caron ("mäkčeň", "palatalization mark" or "softener") is used above eight consonants (škola /shkola/ = school).

JAZYKOVÉ ČLÁNKY & NEWS

Z nuly na 100 v rekordne krátkom čase alebo metóda DME na scéne

Dokola tie isté gramatické poučky, pasívna slovná zásoba a dlhé hodiny sedenia nad knihou? Nuda,...

Why to Study a Foreign Language? – Reasons of Students

  I've studied this language in the past and I see no reason to start studying a new...

Vysledky univerzitneho vyskumu GE

Genki English - Univerzitný výskum - University Research G14-7-8, 2014 Report of the main...

Výsledky ocenenia NAJ JŠ SR 2017 uzreli svetlo sveta

  Ocenenie pre jazykové školy, ktoré má už viacročnú tradíciu, prebiehalo pre ročník 2017...

Výber jazykovej školy vyučujúcej Callanovou metódou

  Jeseň je obdobím návratu do školy, no nielen pre tých školopovinných . Stále viac a viac...

Všimli ste si ...

  ... ako sa v poslednom čase rozmohli rôzne ocenenia, ktoré sú najvysokokvalifikovanejšie,...

Úryvok z odborného posudku GE

  Výraz "genki" pochádza z japonského jazyka a znamená to zábavný, , plný...

Učme sa cudzie jazyky

  Každý sa môže naučiť cudzí jazyk. Učiť sa cudzí jazyk je niečo, čo môže počas svojho...

Učíte angličtinu? Hľadáte inšpiráciu?

  Ste učiteľ / lektor angličtiny a snažíte sa, aby vaše hodiny boli pre žiakov vždy...

Učenie sa jazykov - zrakovo znevýhodnení dospelí

   Jazykové schopnosti patria k základným schopnostiam, ktoré by každý občan európskych...

Učenie sa jazykov - sluchovo znevýhodnení žiaci, študenti

  Nakoľko metodika výučby cudzích jazykov pri žiakoch so sluchovým znevýhodnením doteraz...

Tvorivosť naša každodenná alebo MSZR

  MSZR Posledný deň, kedy ste mohli odoslať vytvorené slovníky...

Summer Summer

    Leto je tu a s ním zopár užitočných slovíčok...

Staré známe dôvody prečo nie ste uspešní v učení sa cudzích jazykov

  Naučiť sa cudzí jazyk môže naozaj každý z nás. Nebudeme si klamať, vyžaduje si to...

SR finále Jazykového kvetu 2015

  Celoslovenské finále Jazykového kvetu 2015 prebiehalo 15. mája v troch miestnostiach podľa...

Slovíčka v malíčku 2018

  Keď niekoho jazyky bavia, dokáže vymyslieť naozaj zaujímavé a krásne dielka - tak ako...

Skratky v angličtine – šetrič vášho času

Celá chatujúca spoločnosť pozná skratky W8, OMG, LOL atď.. Z angličtiny sa rozšírili do...

Skokani a myšacie chlpy

  Čo majú skokani a myšacie chlpy spoločné s jazykmi? Možno nič a možno veľa. Aky je váš...

Semifinále Kvetu máte - máme za sebou

  Posledné semifinálové kolo Jazykového kvetu 2015...

Rate your fluency in any foreign language

   Learning a language is neverending story :-)! There are always new words to learn,...

Pripravte sa poctivo na certifikáty z angličtiny

  Plánujete absolvovať certifikát CAE, FCE alebo BEC HIGHER a nechcete zanedbať jeho...

Pridajte vaše dieťa už teraz na zoznam jazykovo zdatných ...

Pridajte vaše dieťa už teraz na zoznam jazykovo zdatných: učte ich cudzie jazyky! Myšlienka, že...

Prečo sa učiť cudzí jazyk? – Názory študentov

  Tento jazyk som sa učila už v minulosti a neviem, prečo by som sa mala začať...

Poznáme výsledky ocenenia NAJ jazyková škola Slovenska 2014

Ocenenie NAJ JŠ SR je prestížne ocenenie určené pre jazykové školy a koná sa každoročne...

Päť rád, ako si vybrať kurz podľa ceny

  Chystáte sa zapísať seba, či vašu ratolesť, do jazykového kurzu? Prečítali ste si rady...

Otázka neznie "prečo?" ale "kde"?

          Otázka dnes už neznie „prečo?“ ale...

Orientačný prehľad cien jazykových kurzov

  Školský rok je tu a s ním aj nové jazykové kurzy. Povedali sme si už, ako si  vybrať...

On the road - Na cestách

Neobsedíte ani sekundu na jednom mieste, vyrážate na cesty vždy keď je to možné, ale predsa len...

Okno príležitostí

  Helen Doron Nitra: Angličtina už od kolísky Počuli ste už o tzv. „okne príležitostí“...

O thajčine

  Thajčina je najdôležitejší jazyk thajskej jazykovej rodiny. Je úradným jazykom...
1 | 2 | 3 | 4 >>