O španielčine

 

Španielsko, Mexiko, Kolumbia, Venezuela, Bolívia, Paraguay, Uruguay, Argentína, Čile, Peru, Ekvádor, Kuba, Dominikánska republika, Portoriko, Panama, Kostarika, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial.

 • Španielčina je najbežnejším prvým jazykom v Španielsku a Latinskej Amerike. Jazyky Španielska zahŕňajú katalánčinu (Pre cca 12 percent populácie je materinským jazykom a ešte viac ju používa ako druhý jazyk.) galíčtinu (8 percent populácie) a baskitčinu (okolo 1 percenta).
 • Piatu najvyššiu hispánsku populáciu majú Spojené štáty americké. okolo 30 miliónov. Z nich dve tretiny majú korene v Mexiku a pre 86 percent je španielčina materinským jazykom. Samotná Kalifornia má 5.5 milióna ľudí, ktorí hovoria doma po španielsky, medzi ďalšie štáty s vysokým počtom španielsky hovoriacej populácie sú Texas (3.4 miliónov), New York (1.8 miliónov) a Florida (1.5 miliónov).  
 • Po španielsky sa tiež hovorí v Equatorial Guinei v Afrike, kde zostala oficiálnym jazykom ako pozostatok španielskej kolonizácie (krajina bola známa aj ako Španielska Guinea). 
 • Značný vplyv španielskeho jazyka je na Filipínach. Španielčina tam bola kedysi oficiálnym jazykom, hoci v súčasnosti je tam len niekoľko tisíc obyvateľov, ktorí ju používajú ako materinský jazyk. Národný jazyk Filipino však prevzal tisícky španielských slovv a väčšina fonetiky má španielsky vzor. 
 • Španielčina je používaná aj v Andorre, kde je katalánčina oficálnym jazykom.  
 • Okolo 5.8 percent ľudí používajúcich Internet hovorí po španielsky, čo ju umiestňuje na 4 miesto v rámci internetovej komunity, nasledujúc angličtinu (51.3 percent), japončinu (8.1 percent) a nemčinu (5.9 percent).
 • Španielčina je úradným jazykom takmer 400 miliónov ľudí v 21 štátoch.

 

HISTÓRIA NÁZVOV DNÍ V TÝŽDNI V ŠPANIELČINE

 

Názvy dní v týždni v španielčine sa spájajú s rímskou mytológiou. Rimania videli spojitosť medzi svojimi bohmi a zmenami nočnej oblohy, takže prirodzene začali používať mená svojich bohov pre planéty — Merkur, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Týchto päť planét spolu s mesiacom a slnkom vytvorilo základné astronomické telesá, takže keď bol začiatkom štvrtého storočia importovaný sedem dňový týždeň z Mezopotánie, prirodzene sa začali používať tieto astromonické názvy ako názvy dní v týždni.

Päť pracovných dní končiacich na -es, (skratka latinského slova dies=deň) má teda v španielčine pomenovanie po planétach:

 • lunes (pondelok) pochádza zo slova Mesiac (luna)
 • martes (utorok) pochádza zo slova Mars 
 • miércoles (streda) pochádza zo slova Merkúrv
 • Spojitosť jueves (štvrtok) s Jupiterom nie je až taká, pokiaľ si však nespomenieme, že "Jovian" je forma prídavného mena od Jupiter v angličtine, pochádzajúca z latinských koreňov.
 • viernes (piatok) pochádza zo slova Venuša 

 Názvy pre sobotu a nedeľu nevznikli podľa rímskeho vzoru. 

 • Sábado (sobota) pochádza z hebrejského slova Sabbath, ktoré znamená deň odpočinku. 
 • Domingo (nedeľa) pochádza z latinského slova znamenajúceho "deň Pána."

 

 

JAZYKOVÉ ROZDIELY MEDZI ŠPANIELSKOM A LATINSKOU AMERIKOU

 

Rozdiely medzi španielčinou používanou v španielsku a v Latinskej Amerike možno prirovnať k rozdielom medzi britskou a americkou angličtinou. Viac rozdielov je v hovorenej ako písomnej forme, tieto rozdiely však nie sú také extrémne, že by sa nedali v prípade potreby naučiť. 

Niekoľko rozdielov:

 • Španieli často vyslovujú „z“ a „c“ pred „i“ alebo „e“ ako medzizubné anglické "th" (thin), zatiaľ čo obyvatelia Latinskej Ameriky ich vyslovujú rovnako ako „s“
 • V niektorých oblastiach LA sa vynecháva zvuk „s“ (napr.: está znie ako etá).
 • Koncové „l“ a „r“ znejú rovnako. 

V gramatike dvoma najväčšími rozdielmi sú: 

 • Španielsky leísmo a používanie zámena vos v niektorých oblastiach namiesto zámena
 • Ďalším hlavným rozdielom je, že v Španielsku sa zámeno „vosotros“ (vy) používa ako forma množného čísla od „tú“ (ty), zatiaľ čo v LA sa zvyčajne používa „ustedes“

V slovnej zásobe tvoria pravdepodobne najväčšiu skupinu rozdielov sufixy (prípony). Slovo „lápiz“ znamená ceruzka alebo pastelka všade, ale odvodenina „lapicero“ znamená v niektorých oblastiach peračník a v iných mechanická ceruzka, apod.. of Okrem toho existujú kričiace rozdiely ako napríklad so slovom počítač, ktoré sa v Španielsku povie “ordenador“ ale v LA “computadora“. Každá oblasť má tiež svoje vtipné slovíčka, napr. čínska reštaurácia v Čile alebo Peru sa volá “chifa“, ale v inej oblasti by ste tento výraz nenašli.   

 

Chceš sa dozvedieť viac o skúškach a certifikátoch zo španielčiny?

Lacné letenky- Malaga

VEĽKÍ SPISOVATELIA ŠPANIELSKA

 

Vedeli by ste v tomto momente povedať aspoň jedno meno španielskeho spisovateľa? Otázka nie je ťažká pre tých, čo študujú španielčinu, ostatným zrejme chvíľočku trvá, kým si spomenú na hodiny literatúry v škole a meno Cervantes a jeho Dona Quijota. Španielsko je však plodnejšou kolískou spisovateľov a zopár z nich uvádzame nižšie.

 

ANTONIO MACHADO

FEDERICO GARCIA LORCA

FRAY LUIS DE LEON

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

LOPE DE VEGA

MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA

MIGUEL DE UNAMUNO

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

RAFAEL ALBERTI

Neboli nájdené žiadne záznamy.