O taliančine

 

 • Taliančina je románsky jazyk, ktorý tak ako španielčina, francúzština a portugalčina je dieťaťom latinčiny. Patrí do skupiny Indoeurópske jazyky » italické » románske. 
 • Patrí jej piate miesto medzi najvyučovanejšími nematerinskými jazykmi po angličtine, francúzštine, španielčine a nemčine.
 • Je regulovaná Akadémiou della Crusca.
 • Je oficiálnym jazykom Talianska a hovorí ňou okolo 70 miliónov ľudí, predovšetkým v Talliansku. Okrem toho je tiež oficiálnym jazykom San Marína a jedným z oficiálnych jazykov Švajčiarska, kde sa po taliansky hovorí hlavne v Ticino a Grigioni. Taktiež je druhým oficiálnym jazykom vo Vatikáne a v niektorých oblastiach Istrie v Slovinsku a v Chorvátsku s talianskou menšinou. Po taliansky sa ďalej hovorí v Monaku, na Malte, Korzike a Nice, Albánsku, v komunitách v Argentíne, Brazílii, USA, Austrálii, Luxemburgu a na niektorých miestach Afriky.
 • Moderná taliančina dneška sa vyvinula v 13. a 14. storočí. Vzišla z latinčiny a množstva dialektov daného regiónu a bola ovplyvnená dielami literárnych gigantov Danteho, Boccacca a Petrarku. Tvorili hlavne vo florentskom dialekte, ktorý prenikol do tkzv. "štandartnej taliančiny“ v súčasnosti považovanej za národný jazyk. V skutočnosti je Florencia jediné talianske mesto, ktoré nemá dialekt špecificky odlišný od štandartnej taliančiny. Vo všetkých ostatných regiónoch je bežné počuť dialekty, ktoré sú často nezrozumiteľné pre ľudí nenarodených v príslušnej oblasti. 
 • Talianske slová prenikli aj do angličtiny, napríklad: gondola, regatta, fresco, vendetta, broccoli, volcano, basilica, inferno. Množstvo slov môžeme nájsť tiež v hudbe ako sú napr.: concerto, sonata, tempo, aria, allegro, staccato, andante, and lento. 

 

  

 

TALIANSKA GRAMATIKA A VÝSLOVNOSŤ

 

Taliančina je uchu príjemná, vysoko muzikálna, keďže všetky slová končia na samohlásku s výnimkou pár členov, predložiek a cudzojazyčných slov. Taliančina je kompletne fonetický jazyk, čo znamená, že každému písmenu korešponduje špecifický zvuk, takže je relatívne ľahké naučiť na taliansku výslovnosť a hláskovanie.

Ostatné aspekty talianskeho jazyka sú už väčšou výzvou pre študentov, napríklad časovanie talianskych slovies, veľa nepravidelných slovies a nepravidelných podstatných mien apod..

 

Chceš sa dozvedieť viac o skúškach a certifikátoch z taliančiny?

 

ODPORÚČAME VYUŽIŤ POROVNANIE KURZOV

Compare language courses of schools in Italy and pay less

 

About Italian

 

 • Italian is the fifth most taught non-native language, after English, French, Spanish and German. It is regulated by “Accademia della Crusca”.

 • Italian is the official language of Italy and is spoken by about 70 million people, primarily in this country.

 • The modern language spoken in Italy today developed in the 13th and 14th centuries. It arose out of Latin and the numerous dialects of the region, and was influenced by the works of literary giants Dante, Boccaccio, and Petrarch.

 • Italian vocabulary has contributed many words to the English language, for example: gondola, regatta, fresco, vendetta, broccoli, volcano, basilica, inferno. We can find numerous Italian words also in music, e. g. concerto, sonata, tempo, aria, allegro, staccato, andante, lento, etc..

 • Italian has a highly musical quality as all words end in a vowel, with the exception of a few articles, prepositions, and foreign words. The Italian language is also completely phonetic, meaning that every letter corresponds to a specific pronounced sound, so it is relatively easy to learn Italian pronunciation and spelling.

SvetVoni.sk - parfemy

Vaše články o taliančine:

lekcia talinciny

maria | 11.07.2011

chcem sa nucit hovori po talinsky

Pridať nový príspevok