O thajčine

 

  • Thajčina je najdôležitejší jazyk thajskej jazykovej rodiny.
  • Je úradným jazykom v Thajsku, hovorí ňou takmer 100% obyvateľstva.
  • Bola prevzatá najmä z kmérštiny a jazykov pali či sanskritu.
  • Spisovná thajčina je založená na centrálnom dialekte z oblasti Bangkoku a údolia rieky Menam.
  • Má 4 základné nárečia: severné, severovýchodné, centrálne a južné.

 

  • Thajské písmo je abugida (alfasylabár). Má 44 spoluhlások, 15 samohlások, ktoré sa združujú do 28 samohláskových foriem a 4 tonálne znamienka.

Abugida (alfasylabár) = každé písmeno označuje spoluhlásku so štandardnou samohláskou (KV), napríklad a (Ka). Pridávaním dodatočných značiek sa mení samohlásková hodnota znaku. Zvláštna značka slúži na označenie písmena bez akejkoľvek samohlásky, takže ostáva len jeho spoluhlásková hodnota (K).

Príklad: Ak by sme písali abugidou, písmeno C by sa štandardne čítalo ca. Ak by sme chceli zapísať len samostatnú spoluhlásku, museli by sme pridať povedzme značku _, takže by sme dostali C. Pridávaním iných znamienok (´ˇ¸^) by sme dostali čítanie napríklad ci (Ć), cu (Č), ce (Ç) a co (Ĉ).

Abugidy sú najviac rozšírené na indickom subkontinente a v juhovýchodnej Ázii. Odvodené sú z brahmického písma, ktoré vzniklo v rokoch 500–300 pr. Kr. a stalo sa predchodcom okolo 40 moderných indických písiem (napr. bengálí, tibetské písmo atď.).