O City & Guilds

 

City & Guilds je vzdelávacia inštitúcia so sídlom v Londýne s vyše 130-ročnou históriou a ročne vydáva viac ako 1 milión certifikátov v rôznych krajinách sveta.

Systém skúšok City & Guilds je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom Rady Európy (CEFR).

C&G poskytujú skúšky a certifikáty rozdelené do nasledovných skupín:

a) Ústna skúška pre účely obchodu a podnikania

b) Anglický jazyk pre potreby obchodnej komunikácie

c) Anglický jazyk pre sekretárske účely

C&G certifikát je uznávaný ako náhrada za prijímacie skúšky už šiestimi univerzitami na Slovensku: UMB v Banskej Bystrici, Selye János Egyetem Komárno, SPU v slave, TU vo Zvolene a ŽU v Žiline.

Skúšku je možné absolvovať v ľubovoľnom akreditovanom centre City & Guilds. V Slovenskej republike pôsobí táto inštitúcia od r. 2002.

ŠKOLY POSKYTUJÚCE SKÚŠKY CITY & GUILDS

 

KOŠICE

Jazykova skola Kosice OLCV OLC Vám ponúkame príležitosť pripraviť sa na medzinárodne uznávanú skúšku City&Guilds, zároveň aj získať certifikát City&Guilds /A1-C2/, ako aj rôznorodú ponuku jazykových kurzov. Viac tu.


 

 

Ponúkate prípravu / skušky na tento jazykový certifikát? V prípade záujmu o uverejnenie odkazu nás kontaktujte na jazykove(at)gmail.com.

Group on Facebook