Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

 

Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka) je ako iniciatíva dvoch rakúskych spolkových ministerstiev štátom uznanou skúškou, ktorá sa vyznačuje prísnymi kvalitatívnymi kritériami. Zodpovedá medzinárodným smerniciam Rady Európy a je dokladom o znalostiach nemeckého jazyka s medzinárodným významom. 

 

Druhy diplomov:    
  • KID1 (Kompetenz in Deutsch 1) - (A1) je skúška pre deti a mládež, ktorá je dokladom o elementárnych jazykových znalostiach.
  • KID2 (Kompetenz in Deutsch 2) - (A2) je skúška pre deti a mládež, ktorá je dokladom o pokročilých jazykových znalostiach.
  • Grundstufe Deutsch (A2) je skúška na základnom stupni predstavuje doklad o jazykových kompetenciách pri činnostiach a povolaniach, pri ktorých postačuje schopnosť komunikácie na elementárnej úrovni.
  • Zertifikat Deutsch (B1) vznikol v spolupráci s Goethe Institutom, WBT (Weiterbildungs- und Testsysteme GmbH) a Inštitútom nemeckého jazyka Univerzity vo Freiburgu, Švajčiarsko (z poverenia EDK – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren). Je postačujúcim dokladom o znalostiach nemeckého jazyka, tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore a ponúka držiteľom diplomu lepšie šance pri hľadaní práce.
  • Mittelstufe Deutsch (C1) je skúška vyžadujúca okrem bežnej komunikácie aj schopnosť vecne argumentovať. Spolu s lingvistickou je hodnotená aj pragmatická a interkultúrna kompetentnosť. Kandidát musí byť schopný správne reagovať na funkčnosť, register, hovorové zafarbenia a prirodzenú idiomatiku jazyka. Certifikát je uznávaný zamestnávateľmi ako doklad o všeobecných ale aj špecifických znalostiach nemeckého jazyka a je započítavaný v rámci prijímacieho konania na rakúskych univerzitách.
  • Wirtschaftssprache Deutsch (C2) je skúška pripravovaná v spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou, predpokladá okrem vysokej jazykovej úrovne (ÖSD-Mittelstufe) už aj odborné jazykové znalosti v hospodárskej oblasti. Certifikát je predstavuje výhody pre osoby, ktoré chcú využiť znalosti nemeckého jazyka v povolania so zameraním na hospodárstvo, prípadne chcú študovať odbory s podobným zameraním.

Podrobné informácie o skúškach nájdete tu (v slovenčine).

Ďalšie skúšky z nemčiny: TESTDaF a Goethe Institut