Otázka neznie "prečo?" ale "kde"?

   C:\Users\JAZYKO~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.765\logo_finall.png

     

Otázka dnes už neznie „prečo?“ ale „kde?“

V dnešnej dobe už málokto pochybuje o význame cudzích jazykov v každodennom živote. Ak sa náhodou ešte niekto taký nájde, určite si nehľadal zamestnanie, nebol na žiadnej dovolenke, nevyhľadával aktuálne informácie na internete.

Ľudia sa učia cudzie jazyky už stáročia. Niektoré veci však platia rovnako dnes ako v minulosti. Motivácia , živý záujem a reálna komunikácia sú pre nás prioritou a výučba sa odohráva v bezpečnom prostredí triedy , do ktorej sa študenti radi vracajú.

Ale  zo skúseností vieme aj to, že časy sa menia. Za 60 rokov existencie školy sme prešli vývojom a vždy sme sa usilovali byť moderní a aktuálni. Veď cudzie jazyky sú a vždy boli i budú kľúčom od sveta informácií, a tým aj slobody myslenia – my sme v tom boli vždy na čele.

Naša škola je výnimočná vo viacerých smeroch. Ponúka ľudský prístup vo výučbe skôr ako zaručenú výnosnú „metódu“, individuálny prístup k študentom a ich potrebám a ceny, ktoré umožňujú študovať, a tak si zvyšovať zamestnateľnosť naozaj každému.

V našej škole študuje široké spektrum záujemcov o vzdelávanie, ale spája ich spoločný cieľ: obohatiť svoj život, neprestať na sebe pracovať a produktívne využiť svoj voľný čas.

Sme hrdí aj na to, že ľudí spájame. Chodia k nám celé generácie rodín a vznikajú tu priateľstvá na celý život, pretože budujeme prostredie dôvery, tolerancie a vzájomného rešpektu.

Jazyk je relatívne stabilná štruktúra. Kto sa ho učil pred rokmi a dnes sa k nemu vracia, nájde ho tak ako ho zanechal. Taktiež sa nemenia zákonitosti učenia sa. Systematické vedenie, profesionalita a nadšenie učiteľov pre jazyk sú teda našou metódou. Každý náš učiteľ je preto plne kvalifikovaný s mnohoročnou praxou.

Spájame tradičné s moderným. Výsledkom sú spokojní absolventi a dôkazom ich úspechy v rôznych oblastiach každodenného i profesionálneho života.

Príďte k nám a presvedčte sa sami!

Autor: Štátna jazyková škola, Hlavná 114, Košice

Portál Jazykovevzdelavanie.sk nezodpovedá za správnosť a informácie uverejnené v článkoch od iných autorov (články tretích strán) a články nevyjadrujú jeho názory.