Patrik Herman

Patrik Herman

Patrik Herman - slovenský TV moderátor, profesionálny "sprievodca" problémami ľudí, človek so zmyslom pre humor.

A Slovak TV moderator, a professional "guide" of people`s problems, a man with a sense of humour.

 

ROZHOVOR / INTERVIEW

 

1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol?

When and where did you start to learn your first foreign language? What language was it? 

Bola to ruština v piatom ročníku základnej školy a angličtina v siedmom. Paradoxne, moja mama je učiteľka francúzštiny, no k tomuto jazyku som „pričuchol“ len na niekoľko viet...

 

2. Prečo ste sa začali učiť tento cudzí jazyk? Bolo to povinné, alebo ste mali inú motiváciu?

Why did you start learning the foreign language? Was it compulsory, or did you have any other motivation?

Ruština bola v tom čase povinná. Dokonca som z nej neskôr maturoval. Je to síce jeden zo svetových jazykov, no na jeho praktické využitie som veľa príležitostí nemal. Ale ako sa vraví: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom...“ Takže som rad, že človekom nie som len raz, ale že ma je viac... (smiech) Len škoda, že na robotu som stále sám... Tí ostatní Paťovia sa asi zjavujú iba keď konverzujem s cudzincom... (smiech).

 

3. Čo bolo pre Vás najťažšie sa naučiť? Aký je podľa Vás najlepší spôsob naučiť sa cudzí jazyk?

What was the most difficult for you to learn? What is the best way according to you to learn a language?

Je škoda, že práve prvé krôčiky učenia cudzieho jazyka boli v minulosti a žiaľ, častokrát aj dnes, zvolené nešťastne. Dril, memorovanie, bez fantázie a prirodzenej detskej zábavy pri jeho učení. Potom sa človek ani v neskoršom veku do učenia nového cudzieho jazyka veľmi nehrnie. Možno, keby deti videli už na začiatku jeho praktické využitie – napríklad počas výletu do zahraničia, mali by motiváciu. To ale najmä z finančných dôvodov nie je pre každú rodinu reálne. Byť ešte raz tínedžerom, zbalím kufre a poďho niekam do Británie alebo „Štátov“ umývať riady (smiech).

 

4. Radi ste sa učili cudzí jazyk? Prečo áno? Prečo nie? 

Did you like learning a foreign language? Why yes? Why not?

V podstate áno. A rád by som si našiel čas dnes. Rád by som sa zdokonalil hlavne v angličtine. Učil som sa ju síce 6 rokov na základnej a strednej škole, ale za ostatných takmer 16 rokov som ju využil iba počas krátkodobých pobytov v zahraničí. To je škodaaaa... Ale viem, že nevedieť po anglicky ani „ceknúť“ by bola moja katastrofa!

 

5. Akými jazykmi hovoríte? / What languages can you speak?

Rusky a anglicky. Oboma celkom obstojne. Veľmi ma tešia najmä chvíle, keď môžem pred známymi zamachrovať, že poznám azbuku (smiech).

 

6. Kedy ste začali mať pocit, že nejakým jazykom hovoríte plynulo?

When did you start having a feeling that you are able to speak a foreign language fluently?

Keď som dokázal poradiť a nasmerovať ruského turistu. A dokonca som ho poslal správnym smerom (smiech).

 

7. Je nejaký jazyk, ktorý by ste sa ešte chceli naučiť? Prečo?

Is there any language you would like to learn? Why?

Rád by som sa ponoril do francúzštiny, nakoľko sa mi tento jazyk neuveriteľne páči a dobre sa počúva. Zatiaľ viem povedať iba toľko, že „neviem po francúzsky“ (smiech) a narátať do desať... (zasa smiech).

 

8. Ktorý jazyk je podľa Vás: najľahší, najťažší a najkrajší?

Which language is according to you: the easiest, the most difficult and the most beautiful?

Najľahšie sú určite slovanské jazyky. Pre Slovákov je to asi prirodzene čeština, s ktorou prakticky vyrastáme odmalička. Poľština a ruština sú takisto pre svoju príbuznosť prakticky pochopiteľné aj bez učenia.

Najťažšími sú, podľa mňa, jazyky arabských krajín (alebo tak aspoň znejú), aj keď ja mám problém aj so „susednou“ maďarčinou (smiech). A najkrajší? Jednoznačne francúzština...

 

9. Uľahčuje Vám schopnosť hovoriť cudzím jazykom (jazykmi) život? Zažili ste nejakú zábavnú / strašnú  situáciu vďaka jazykom?

Does your ability to speak a foreign language (languages) make your life easier? Have you experienced any funny / terrible story thanks to languages?

Bez cudzieho jazyka, najmä angličtiny, by som sa za našimi hranicami asi rýchlo stratil. Už len v susednom Rakúsku na letisku. Netrúfal by som si vystrčiť päty z domu len s materinskou slovenčinou.

A veselý zážitok?

Moji priatelia zo „zmiešaných“ území ma naučili po maďarsky jednu skvelú a užitočnú vetu. Veľmi mi pomohla aj počas jednej veľkej slávnostnej akcie odovzdávania sanitky pre jednu obec v dunajskostredskom okrese – na rozdiel od tamojších politikov a funkcionárov som mal príhovor iba v slovenčine, ale v momente, keď som vyslovil spomínanú vetu, davy šaleli a okamžite ma celá dedina milovala. Na pódiu som odprezentoval jednu jedinú vetu, ktorú som po maďarsky vedel: „Chce sa mi cikať...“ (smiech).

JAZYKY A JA

Katka Koščová

 Autor fotografie David Suchar. Katka Koščová je slovenská speváčka a skladateľka s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou. Katka Koščová is a Slovak singer and composer with positive radiation and suggestive music.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste...

Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová je skvelá speváčka, hudobníčka, skladateľka a autorka svojich piesní. Zuzana Smatanová is a great Slovak singer, musician, composer and author of her songs.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Patrik Herman

Patrik Herman - slovenský TV moderátor, profesionálny "sprievodca" problémami ľudí, človek so zmyslom pre humor. A Slovak TV moderator, a professional "guide" of people`s problems, a man with a sense of humour.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť...

Beáta Dubasová

Beáta Dubasová je kultivovaná slovenská speváčka s príjemným hlasom a melodickými pesničkami. Beáta Dubasová is a cultured Slovak singer with pleasant voice and melodic songs.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Dorota Nvotová

  Dorotka Nvotová - originálna herečka, speváčka a osobnosť. Dorotka Nvotová is an original Slovak actress, singer and personality.   ROZHOVOR / INTERVIEW    1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When and where did you start to learn...

LANGUAGES AND ME

Professor Geoffrey Keith Geoff Pullum

Geoffrey Keith "Geoff" Pullum (1945) is a British-American linguist specialising in the study of English. He is Professor of General Linguistics and Head of Linguistics and English Language at the University of Edinburgh.   Some of his works are: The Cambridge Grammar of the English Language...

Prof. Henri Wittmann

Prof. Henri Wittmann is a famous Canadian linguist. He was born in Alsatia in 1937. After studying at the Sorbonne, he exiled himself to North America. He taught successively at the University of Colorado at Boulder, the University of Alberta in Edmonton, the University of Windsor, McGill...

Prof. David Crystal

Prof. David Crystal is a famous linguist. He has lectured at Bangor University and the University of Reading. He is currently a honorary professor of linguistics at Bangor. His academic interests include: - English language learning and teaching - clinical...

Prof. Wolfgang U. Dressler

Wolfgang U. Dressler (1939) is an Austrian professor of linguistics at the University of Vienna. He has contributed to various fields of linguistics, especially: - phonology - morphology - text linguistics - clinical linguistics - and child language development  He is one of the most...