Podmienky používania internetových stránok Jazykovevzdelavanie.sk

 

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky Jazykovevzdelavanie.sk potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky používania.

Tieto podmienky Vám umožňujú prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských  právach  a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Vám udeľujeme licencie na autorské práva  alebo iné práva duševného vlastníctva.

Kopírovanie a ďalšie šírenie  materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné  len s predchádzajúcim písomným súhlasom majiteľa a prevádzkovateľa tejto webovej lokality. 

 

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Jazykovevzdelavanie.sk a ich účelom je poskytovanie informácií v oblasti cudzích jazykov, poskytovanie jazykových služieb a informovanie o jazykových aktivitách a podujatiach.

Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach Jazykovevzdelavanie.sk majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.  Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia.

Prevádzkovateľ stránky Jazykovevzdelavanie.sk nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky.

 

Autorské právo

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textov a grafiky a iného obsahu webovej  stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva.

Označenie Jazykovevzdelavanie.sk, označenia produktov a služieb uvádzané  v jednotlivých dokumentoch sú chránené ochrannými známkami. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje používateľov webovej lokality Jazykovevzdelavanie.sk sa spracovávajú a uchovávajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Poskytovanie služieb alebo tovaru 

Poskytovanie služieb a predaj tovaru ponúkaných na stránke www.jazykovevzdelavanie.sk sa riadi samostatnými Obchodnými podmienkami pre jednotlivé služby a tovar, ktoré sú jasne uvedené pri danej službe alebo tovare. Nedodržanie príslušných Obchodných podmienok a ako aj zneužívanie tejto stránky zasielaním objednávok alebo registračných formulárov s úmyslom ich neuhradiť a nedodržanie príslušných Obchodných podmienok má za následok sankcie podľa príslušných Obchodných podmienok a takisto zaradenie objednávateľa alebo registrujúceho sa na čiernu listinu používateľov tejto stránky. Zaradenie na čiernu listinu znamená, že akékoľvek ďalšie objednávky alebo registrácie Vám budú zamietnuté.

 

Používaním tejto stránky sa zároveň zaznamenáva Vaša IP adresa.