Prečo sa učiť cudzí jazyk? – Názory študentov

 

Tento jazyk som sa učila už v minulosti a neviem, prečo by som sa mala začať učiť iný jazyk.

Už som sa tento jazyk učila a rada by som ním hovorila plynulo.

Chcel by som čítať literatúru v origináli.

Rada by som študovala v krajine, kde sa týmto jazykom hovorí.

Znalosť jazyka mi pomôže v mojej kariére.

Jazyk, ktorý sa chcem naučiť, je jazykom mojich predkov.

Zaujíma ma krajina, kde sa týmto jazykom hovorí.

Myslím, že je to najľahší jazyk, aký je možné sa naučiť.

Týmto jazykom sa veľa hovorí v mojej komunite.

Myslím si, že je to nádherný jazyk.

Týmto jazykom hovorí veľké množstvo ľudí na celom svete.

Mám príbuzných, ktorý hovoria týmto jazykom.