Prekladateľ verzus prekladateľská agentúra

 

Jednoznačná odpoveď je ťažká. Závisí od toho, čo potrebujete, kedy to potrebujete atď.. Porovnajte si výhody i nevýhody prekladateľa a prekladateľskej agentúry a rozhodnite sa podľa svojej potreby.

 

Prekladateľská agentúra

 

Na trhu sa môžete stretnúť v podstate s nasledovnými druhmi prekladateľských agentúr

  1. Agentúry, ktoré od Vás príjmu zákazku, preklad objednajú u externého prekladateľa a po dokončení prekladu ho skontrolujú. 
  2. Agentúry, ktoré fungujú systémom medzistupňa. Od zákazníka príjmu podklady na preklad, objednajú preklad u externého prekladateľa a výsledok len rovno doručia zákazníkovi bez akejkoľvek kontroly. 
  3. Agentúry s internými prekladateľmi. 

Výhody prekladateľskej agentúry

 

Zvládne aj veľký objem prekladu za kratší čas

 

Rozsah textu, ktorý potrebujete preložiť môže agentúra rozdeliť medzi viacerých prekladateľov, ktorí budú na preklade pracovať súbežne . 

Ak však preklad nepotrebujete rýchlo, môžete využiť aj individuálneho prekladateľa. 

V prípade, že sa rozhodnete pre agentúru, požadujte informácie o jej štruktúre a kto konkrétne sa bude Vášmu prekladu venovať a koordinovať ho.

 

Veľký počet jazykových kombinácií

 

Ak potrebuje preklady z viacerých jazykov, je rozumnejšie vybrať si prekladateľskú agentúru, ktorá Vám zabezpečí preklady vo všetkých požadovaných jazykoch. Je to efektívnejšie, ako keby ste mali komunikovať s viacerými samostatnými prekladateľmi.

 

Nevýhoda

 

Riziko pri spolupráci s prekladateľskou agentúrou môže byť v tom, že každý preklad môže prekladať iný prekladateľ, keďže tieto agentúry zvyčajne disponujú rozsiahlymi databázami prekladateľov. Napr. na troch rôznych prekladoch, môžu pracovať traja rôzni prekladatelia, ktorí sa budú musieť vždy nanovo zoznamovať s terminológiou Vašej firmy, podkladov, požadovaným štýlom prekladu apod.. Treba mať tiež na pamäti, že každý prekladateľ má svoj štýl a pokiaľ by ste zadali jeden rovnaký text viacerým rôznym prekladateľom, dostanete viacero rôznych verzií prekladu. 

Riešením môže byť, ak sa s prekladateľskou agentúrou dohodnete, aby Vaše zákazky prekladali vždy rovnakí prekladatelia, čo si však vyžaduje z Vašej strany dodanie podkladov na preklad v dostatočnom časovom predstihu, keďže prekladatelia môžu práve pracovať na inom preklade alebo pre inú agentúru. Väčšina agentúr totiž pracuje s prekladateľmi externou formou a jeden prekladateľ obvykle pracuje pre viacero agentúr.

 

Prekladateľ

 

Osobnejší, individuálny prístup

 

Komunikujete priamo s prekladateľom, ktorý bude Váš text prekladať. Kvalitný prekladateľ s Vami preklad konzultuje, pýta sa na nejasnosti v zdrojovom texte, prípadne Vám niekedy dokonca navrhne lepšiu štylizáciu zdrojového textu.

Pri dlhodobej spolupráci už ovláda potrebnú terminológiu a nemusí sa s ňou vždy nanovo zoznamovať, čo dokáže ovplyvniť aj rýchlosť prekladu. 

 

Nižšia cena ako v agentúre

 

Cena prekladu priamo u prekladateľa je zvyčajne nižšia, nakoľko nezahŕňa zisk pre agentúru. 

Podobne ako agentúra pri väčších zákazkách a dlhodobej spolupráci, by Vám mal kvalitný prekladateľ ponúknuť zľavu.