Prešov - Mgr. Michal Hajzušin

 

TALIANČINA | ITALIANO
 
PREKLADY | TRANSLATIONS
 
  • všetky oblasti
 
CENA | PRICE
9€ / NS
KONTAKTY | CONTACT DETAILS
Tel.: 0907-022-142 E-mail: michalhajzusin @ gmail.com

 

PREKLADATELIA A TLMOČNÍCI - TALIANČINA