Prípravné centrum na medzínárodné skúšky zo španielčiny

PRIPRAVNE CENTRUM NA MEDZINARODNE SKUSKY ZO SPANIELCINY Jazykovým školám, ktoré ponúkajú, alebo plánujú zaviesť na svojej škole kurzy španielčiny, ponúkame príležitosť stať sa nezávislým registrovaným prípravným centrom na medzinárodné skúšky zo španielčiny Diploma internacional de espanol (D. I. E.).

 

Základné požiadavky:

- existencia jazykovej školy v trvaní minimálne dva roky

- spolupráca s min. 1 skúseným lektorom španielčiny

V prípade záujmu o získanie štatútu prípravného centra D.I.E. nás kontaktujte písomne na jazykove(at)gmail.com, ako predmet správy uveďte "Pripravne centrum".

V e-maili uveďte:

- názov školy a meno riaditeľa školy

- adresu školy

- meno, telefón a e-mail zodpovednej kontaktnej osoby

- počet rokov existencie školy

- skúsenosti s doterajšou výučbou španielčiny, ak máte

- webstránku školy

K e-mailu priložte profesný životopis španielčinára, s ktorým plánujete spoluprácu, resp. s ním už spolupracujete. 

V prípade schválenia a udelenia štatútu prípravného centra sa uhrádza poplatok 95 EUR.

Štatút je platný 3 roky.

Prípravné centrum má následne vyššiu pravdepodobnosť schválenia a udelenia štatútu Akreditovaného skúšobného centra pre Diploma internacional.