Pripravte sa poctivo na certifikáty z angličtiny

 

Plánujete absolvovať certifikát CAE, FCE alebo BEC HIGHER a nechcete zanedbať jeho prípravu? 

Jazyková škola the Bridge, ktorá sídli v Bratislave, vás vďaka svojim kurzom dokonale a podrobne pripraví na úspešné absolvovanie týchto certifikátov. Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý kurz je pre vás ten vhodný, tak nasledujúce riadky vám to určite pomôžu odhaliť.

 

Prípravný kurz na certifikát FCE (First certificate in English)

Tento prípravný kurz na certifikát FCE je určený pre všetkých, ktorí hľadajú intenzívny kurz angličtiny na úrovni stredne pokročilý – B2. Cieľom kurzu je zamerať sa na gramatiku a všetky jazykové zručnosti rovnomerne – písanie, čítanie, počúvanie i rozprávanie. Na jednotlivých hodinách si s lektormi prejdete jednotlivé gramatické javy, akými sú – časy, podmienkové vety, pasív, modálne slovesá a ďalšie.

Ako bude vyzerať výučba?

Hodiny budú zo začiatku orientované na upevnenie a získanie nových vedomostí v oblasti gramatiky. Na ďalších hodinách budeme využívať gramatiku v praxi – rozprávanie a písanie. Naučíte sa správne štylizovať a formulovať svoje myšlienky. V závere kurzu absolvujete skúškovú prax, aby ste zistili, či ste vhodne pripravený na zvládnutie skúšky Cambridgeskej Univerzity.

Kde?
- jazyková škola the Bridge v Bratislave – Staré mesto, ulica Baštová 7

Kto?
- Tomáš Bátik – lektor kurzu
- Marquerite Repasky – lektorka kurzu

Kedy?  
08.04.2017 - 17.06.2017

 

Prípravný kurz na certifikát CAE (Certificate of Advanced English)

Absolvovaním prípravného kurzu na certifikát CAE získate vedomosti na úrovni vyššie pokročilý - C1. Cieľom jednotlivých hodín je, aby ste začali využívať angličtinu plnohodnotne vo svojom každodennom živote – začnete čítať knihy, noviny, písať texty v angličtine a aj správne konverzovať. Po absolvovaní kurzu budete pripravení zvládnuť skúšku Cambridgeskej Univerzity : Certificate of Advanced English ( CAE).

Ako bude vyzerať výučba?

Úlohou prvotných hodín bude naučiť sa pomocou native speakera používať gramatiku správne – písaním eseji, textov, listov a to aj v praxi, nie len v cvičeniach. Na hodinách budete počúvať reálnu angličtinu v autentických nahrávkach a krátkych videách.

Kde?
- jazyková škola the Bridge v Bratislave – Staré mesto, ulica Baštová 7

Kto?
- Tomáš Bátik – lektor kurzu
- Marquerite Repasky – lektorka kurzu

Kedy?
08.04.2017 - 17.06.2017

 

Prípravný kurz na certifikát BEC HIGHER (Business English Certificate)

Cieľom tohto kurzu je príprava na  medzinárodný certifikát BEC HIGHER z obchodnej angličtiny, ktorý je na úrovni pokročilý – C1. Veľkou výhodou kurzu je, že je zameraný prakticky. Absolvovanie tohto kurzu vám pomôže zvládnuť medzinárodnú skúšku z obchodnej angličtiny.

Ako bude vyzerať výučba?

Na hodinách počas celého roka sa budú prechádzať dôležité témy biznis angličtiny od vedenia mítingov, cez sales reporty a predajné techniky a prezentácie.

Kde?
- jazyková škola the Bridge v Bratislave – Staré mesto, ulica Baštová 7

Kto?
- Dodok Andrej – lektor kurzu

Kedy?
08.04.2017 - 17.06.2017

 

Autor: The Bridge

Portál Jazykovevzdelavanie.sk nezodpovedá za správnosť a informácie uverejnené v článkoch od iných autorov (články tretích strán) a články nevyjadrujú jeho názory.