Kežmarok, Poprad - Bc. Júlia Movčanová

 

RUŠTINA / RUSSIAN LANGUAGE

 

VZDELANIE

EDUCATION

KURZY

COURSES

CENA OD

PRICE FROM

Podľa požiadaviek:

- všeobecný jazyk

- začiatočníci

- príprava na maturitu

- konverzácia

- príprava na štátnice

- obchodná ruština, atď.

6€ / 60 min.
KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Kežmarok

Poprad

Tel.: 0902.111.320

E-mail: juliamovcanova(at)gmail.com