Seminár Jazykový kvet 2015 - úspešne prebehol

Seminár Jazykový kvet 2015 - úspešne prebehol

Seminár už úspešne prebehol.

Termín rozoslania pozvánok prihláseným účastníkom: 6. október 2014

Cieľová skupina: učitelia "Kvetu"

Obsah:

- Organizačný poriadk súťaže

- pravidlá a postup prihlasovania sa na súťaž

- kritéria hodnotenia súťažiacich  

- praktické informácie o najčastejších nedostatkoch a výborných nápadoch

- rady k výberu príspevkov a pod. + diskusia

 

Seminár bude vedený predsedkyňou celoštátnej odbornej komisie súťaže a členmi poroty.

Miesta a termíny konania:

Nitra: 17. október 2014 

Žilina: nebude sa konať, prihlášky priši prioritne pre NR

Vlozné na seminár: 10 EUR / osoba;  v prípade viacerých učiteľov z jednej školy je poplatok 8 EUR / osoba. Pre kompletnosť prihlášky a z kapacitných dôvodov je vložné potrebné uhradiť max. do siedmych dní odo dňa potvrdenia prijatia prihlášky.    

Uzávierka prihlášok: 30. 9. 2014 (do daného termínu musí byť prihláška kompletná)  UKONČENÉ

Prihlásiť sa na seminár. 

KURZY - WORKSHOPY

Seminár Jazykový kvet 2019

  Prihlasovanie prebieha   Pre koho je seminár? Seminár je určený pre učiteľov pripravujúcich žiakov na súťaž "Jazykový...

Kuzy angličtiny a nemčiny v Dubnici

  Kurzy angličtiny a nemčiny v Dubnici nad Váhom a v Novej Dubnici.   Kurzy ponúkame pre 6 rôznych úrovní jazyka (Level 1 - 6)....

Intenzívny kurz anglického jazyka

Intenzívny kurz anglického jazyka cez Skype Intenzívny kurz anglického jazyka rozložený na 2 mesiace s intenzitou 3x1...

CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español...

Ponuka Vášho workshopu, kurzu

Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje aj na...

Angličtina pre deti Helen Doron English Nitra

Zaraďte svoju ratolesť k viac ako 2 miliónom detí, ktoré už rozprávajú anglicky vďaka Helen Doron! Od 3 mesiacov až do 19 rokov. Pred 30...

Anglicky rozprávať - nielen rozumieť - kurz angličtiny, Martin

Chcete anglicky rozprávať - nielen rozumieť? Práve pre vás je určený nasledovný kurz angličtiny. · Anglicky 4x rýchlejšie · Konverzačná...

Seminár Jazykový kvet 2018 - úspešne prebehli

Prihlasovanie je ukončené. Cieľová skupina semináru: učitelia pripravujúci žiakov na súťaž "Jazykový kvet" - ročník 2018, forma...

Seminár Jazykový kvet 2017 - úspešne prebehol

  Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2017   Obsah: - aktualizovaný Organizačný poriadok súťaže - pravidlá...

Seminár ku Jazykovému kvetu 2016 - úspešne prebehol

Semináre úspešne prebehli. Cieľová skupina semináru: učitelia "Kvetu" - ročník 2016 Obsah: - Organizačný poriadok súťaže -...
1 | 2 >>