Skúšky - angličtina

Termín skúšky Uzávierka prihlášok Mesto - miesto Info + Prihlásiť sa

  FCE - všeobecný jazyk - úroveň B2 - ústna a písomná forma neoddelene 

08. 03. 2014 12. 02. 2014 Bratislava prihláška

07. 06. 2014

ústna 14. 06.

18. 04. 2014 Bratislava prihláška
25. 07. 2014 04. 07. 20144 Bratislava prihláška

08. 11. 2014

ústna 01. 11. 2014

17. 10. 2014 Bratislava prihláška
13. 12. 2014 12. 11. 2014 Bratislava prihláška
       

  CAE - všeobecný jazyk - úroveň C1 - ústna a písomna forma 

15. 03. 2014 19. 02. 2014 Bratislava prihláška