Skúšky - iné jazyky

 

Úroveň Termín skúšky Uzávierka prihlášok Mesto - miesto Info + Prihlásiť sa
   - všeobecný jazyk - ústna a písomna formu
A1 - C2 2 0 N P