SR finále Jazykového kvetu 2015

 

Celoslovenské finále Jazykového kvetu 2015 prebiehalo 15. mája v troch miestnostiach podľa vetiev. V dráme s prevzatou tvorbou porota hodnotila 18 divadelných skupín, v dráme s vlastnou tvorbou 18 scénok a v poézii-próze 81 súťažiacich, z toho 16 prednieslo svoju vlastnú tvorbu.

Účasť na SR finále nepotvrdila jedna súťažiaca, ktorá sa následne ani nezúčastnila a jedna súťažiaca potvrdila účasť, ale sa nedostavila, ani sa neospravedlnila.

Viacerí súťažiaci zvíťazili sami nad sebou, pretože sa počas priebehu súťaže zlepšovali a pracovali na sebe, ako pár príkladov uvádzame Hamleta, Where is my Home alebo Historia de una madre.

Podujatia sa zúčastnilo 961 ľudí, 15 porotcov a zapojilo sa 21 študentov.

Výsledky celoslovenského finále sú uverejnené tu.