SR finále Jazykového kvetu 2015

 

Celoslovenské finále Jazykového kvetu 2015 prebiehalo 15. mája v troch miestnostiach podľa vetiev. V dráme s prevzatou tvorbou porota hodnotila 18 divadelných skupín, v dráme s vlastnou tvorbou 18 scénok a v poézii-próze 81 súťažiacich, z toho 16 prednieslo svoju vlastnú tvorbu.

Účasť na SR finále nepotvrdila jedna súťažiaca, ktorá sa následne ani nezúčastnila a jedna súťažiaca potvrdila účasť, ale sa nedostavila, ani sa neospravedlnila.

Viacerí súťažiaci zvíťazili sami nad sebou, pretože sa počas priebehu súťaže zlepšovali a pracovali na sebe, ako pár príkladov uvádzame Hamleta, Where is my Home alebo Historia de una madre.

Podujatia sa zúčastnilo 961 ľudí, 15 porotcov a zapojilo sa 21 študentov.

Výsledky celoslovenského finále sú uverejnené tu.

KURZY - WORKSHOPY

Seminár Jazykový kvet 2019

  Prihlasovanie prebieha   Pre koho je seminár? Seminár je určený pre učiteľov pripravujúcich žiakov na súťaž "Jazykový kvet".   Obsah: Organizačný...

Kuzy angličtiny a nemčiny v Dubnici

  Kurzy angličtiny a nemčiny v Dubnici nad Váhom a v Novej Dubnici.   Kurzy ponúkame pre 6 rôznych úrovní jazyka (Level 1 - 6). Do úrovne vás zaradíme podľa...

Intenzívny kurz anglického jazyka

Intenzívny kurz anglického jazyka cez Skype Intenzívny kurz anglického jazyka rozložený na 2 mesiace s intenzitou 3x1 hodina týždenne, celkovo 24...

CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE

   El Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española (DIPLE)    Curso de Formación de Profesores de Español Lengua Extranjera...

Ponuka Vášho workshopu, kurzu

Organizujete workshop, či kurz v oblasti jazykov? Odprezentujte ho na tomto mieste. Formát "Kurzy a semináre" sa zobrazuje aj na podstránkach. Stačí vyplniť nižšie...
1 | 2 | 3 >>