Štipendiá - MONBUKAGAKUSHO (MEXT)

 

Pre občanov Slovenskej republiky ponúka japonské velvyslanectvo nasledujúce možnosti študijných stáží v Japonsku:

 

1. štipendium pre študentov japanológie (Japanese Studies Student)

2. štipendium pre absolventov stredných škôl (Undergraduate Student)

3. odborné nadstavbové štipendium pre absolventov stredných škôl (Professional Training College Student)

4. štipendium pre absolventov ostatných odborov (Research Student)

5. štipendium Young Leaders Program pre zamestnancov v štátnej správe

 

Základné podmienky, termíny a spôsob podania žiadosti nájdete tu.