Prøve i Dansk & Studieprøven

 

Druhy certifikátov: 

 

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Studieprøven

 

Skúšky zabezpečuje Danish Language Testing Consortium (DLTC).

 

Prøve i Dansk 1

 

Skúška zahŕňa: 

  • Čítanie: má dve povinné sekcie. Obsahuje cvičenia typu priraď, vyber odpoveď, krátke odpovede a dopĺňanie. Táto časť trvá 90 minút.
  • Písanie: má tri povinné sekcie, ktoré zahŕňajú doplňujúce cvičenia a kompozíciu poloformálneho a neformálneho listu. Táto časť trvá 60 minút.
  • Ústna časť: kandidáti sú testovaní vo dvojiciach a musia odpovedať na otázky o sebe, predviesť krátky monológ a rozprávať na určenú tému.

Hodnotí sa samostante čítanie + písanie a ústna časť. Rozmedzie hodnotenia je od 0 do 13.

 

Studieprøven

 

 Studieprøven zodpovedá stupu C1. Je vhodný pre cudzincov, ktorí by chceli študovať v Dánsku, keďže je uznávaný ako ekvivalent vstupných testov z dánčiny na školách.

 

Skúška zahŕňa:

  • Čítanie: obsahuje tri povinné sekcie s cvičeniami typu krátke odpovede a doplňanie - vyber správnu odpoveď alebo názov paragrafu. Táto časť trvá 90 minutes.
  • Písanie. kandidáti si vyberajú jednu povinnú úlohu z troch možných a píšu text v rozsahu 400 slov. Táto časť trvá 3 hodiny.
  • Počúvanie: pozostáva z počúvania monológu a diktátu. Táto časť trvá 60 minút.
  • Hovorenie: zahŕňa prezentáciu na určenú tému a konverzáciu s dvomi skúšajúcimi

Hodnotenie má rozmedzie od 0 do 13.